Gå til startsiden for Google Bøker 
 Avansert boksøkOmGoogle 

Finn resultater
Søk:           
Innhold:           
Språk
Tittel
f.eks. Books and Culture
Forfatter
f.eks. Hamilton Mabie eller "Hamilton Wright Mabie"
Utgiver
f.eks. O'Reilly
UtgivelsesdatoHent innhold for alle publikasjonsdatoer
Hent innhold publisert mellom
 
og
f.eks. 1999 og 2000, eller jan. 1999 og des. 2000
ISBN
f.eks. 0060930314
ISSN
f.eks. 0161-7370