Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge

Forside
Thorgeir Hernes, Ingar Heum, Pål Håvorsen
Gyldendal akademisk, 2010 - 291 sider
Denne boka handler om et politikk- og forvaltningsområde som ligger "mellom" de velferdspolitiske, arbeidsmarkedspolitiske og sosialpolitiske feltene. Man kan kalle det en smeltedigel av en lang rekke inntektssikringsordninger, tiltak, tjenester, faggrupper, arbeidsmetoder og tilnærminger.

Bibliografisk informasjon