Barnevernets historie: om makt og avmakt i det 20. århundret

Forside
Akribe, 2001 - 244 sider
Århundre. Dette er den første boken som samlet tar for seg barnevernets historie i Norge. I de fleste fremstillinger av barnevernets historie er det vergerådsloven av 1896 og den dårlige behandlingen av barn under offentlig omsorg som har fått mest omtale. Spørsmål om hvorfor dette skjedde, har sjelden blitt reist. Var det bevisst ondsinnete handlinger fra samfunnets eller omsorgspersonenes side, eller var handlingene i tråd med det gjeldende oppdragelsessynet? Skyldtes de forhold som dårlig offentlig økonomi og administrasjon, eller var det slik at et ambisiøst statlig lovverk ikke sto i forhold til tilgjengelige kommunale ressurser? I denne boken blir disse og tilsvarende spørsmål reist og inngående drøftet. Boken retter seg mot de sosial- og helsefaglige utdanningene og i allmennlærer- og førskolelærerutdanningene. Ill. med fotos i sv/hv. Noter, litteraturl., og personreg.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon