En dialektisk relasjonsforståelse: i psykoterapi med individ, par og familie

Forside
Universitetsforlaget, 2002 - 400 sider
Menneskets evne til selvrefleksjon, intersubjektive prosesser, anerkjennelse, samt det paradoks at vi er avhengige av andre for å bli autonome, er sentrale temaer i Løvlie Schibbyes dialektiske relasjonsforståelse og psykoterapeutiske praksis. Forfatteren integrerer perspektiver fra filosofi og forskningsbasert kunnskap om selvutvikling og feilutvikling. Drøftelsene spenner fra spedbarnets første relasjoner, til parforhold og familiesamspill. Psykoterapi drøftes med bakgrunn i relasjonsforståelsen. Videre trekkes forbindelseslinjen til undring i den terapeutiske dialogen, og blikket rettes mot videreutviklingen av et terapeutisk språk som kan fremme endring i terapien.

Bibliografisk informasjon