God økonomistyring i ideelle private barnehager

Forside
Bente Seierstad, 14. okt. 2021 - 112 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes

Barnehagehåndboka «God økonomistyring – I ideelle private barnehager» er utarbeidet av rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO, Trollsteinen Barnehage SA og Solvang barnehage SA. I tillegg har en bred referansegruppe bestående av daglige ledere i barnehager og personer med høy fagkompetanse på regnskap og økonomistyring også bidratt.


Håndboken forklarer på en enkel måte hvordan sikre god økonomistyring og gjennom dette redusere tiden brukt på administrasjon. Boken er først og fremst til for daglig leder og styret, men fungerer også som et viktig oppslagsverk for kommuner, regnskapsførere, revisorer og tillitsvalgte med flere, noe som vil gi trygghet og råd i spørsmål knyttet til barnehagedrift. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Håndboken skal også kunne gi tillitsvalgte nødvendig kompetanse om barnehagedrift, slik at disse kan utøve sin medbestemmelsesrett på en hensiktsmessig måte.

 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Innhold

Håndbok i økonomistyring
6
Inntekter tilskudd og foreldrebetaling og krav til bruk av disse
14
Ansatte og lønnskostnader
26
Driftskostnader og investeringer
44
God økonomistyring i barnehager
50
Regnskapsutforming og regnskapsrapportering
80
Generelle selskapskrav styret og daglig leder og internkontroll
92
Hvordan lover og regler endres
104
Vedlegg 1 Nyttige formler
107

Vanlige uttrykk og setninger

Bibliografisk informasjon