Hampshire (homozygot bärare av RN-genen, Quality Genetics) eller Duroc (DanAvl) som faderras: en jämförelse av produktionsresultat och köttkvalitet

Forside
Pig, 2005 - 7 sider

Bibliografisk informasjon