Helse og helhet: etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis : festskrift til António Barbosa da Silva

Forside
Jon Vegar Hugaas, Jan Kåre Hummelvoll, Hans Magnus Solli
Unipub, 2004 - 283 sider

Bibliografisk informasjon