Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter: sluttrapport fra Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning 2004-2006

Forside
Komité for integreringstiltak, 2007

Bibliografisk informasjon