Ludvig Holbergs udvalgte skrifter: del. Holbergaina

Forside
J. F. Schultz, 1814
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 315 - ... prakket paa nogen anden, kom man til mig. De der kjendte noget til mig, skraalte strax, at det var ude med hin Videnskabers Dronning, og det ikke uden Grund; thi jeg tilstaaer oprigtig, at jeg ikke vandrede i mine Forgjængeres Fodspor, og at denne Post aldrig kunde komme i større Fare, end under mit Proconsulat. Midlertid dulgte jeg snildelig mine Tanker, ja jeg holdt endog kort efter en Tale til Metaphysikens Priis, men den var saadan, at den ypperste Philosophies Forfægtere hørte den med...
Side 179 - ... deres vitieuse Trykning, som er skeed udenlands. Skriftet befatter et heelt moralsk Systema, og er en Blanding af Skiemt og Alvor. At Materierne ere ikke sammenhængende foraarsages deraf, at jeg haver commenteret over hvert Epigramma efter Orden og Numer. Jeg tilstaaer, at jeg udi mit Morale er noget selsom; men jeg underkaster mine Tanker andres Correction: holdende for, at, hvis nogle af mine Tanker ere ilde grundede, saa kand de dog give andre Anledning til at examinere nøjere almindelige...

Bibliografisk informasjon