Norske folkeviser

Forside
C. Tönsberg, 1853 - 867 sider
0 Anmeldelser
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Innhold


Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side iv - Huus, og at mit SOaarige Bekjendtskab i Huset vilde sætte mig bedre istand dertil end mange Andre. Jeg erfarede imidlertid snart, at dermed var man ikke hjulpen, og at Foretagendet for mig havde sine store Vanskeligheder, som det ogsaa har været forbundet med ikke lidet Arbeide; men opfordret og understøttet af en Dame, der levende interesserer sig for Sagen, har jeg gjort et
Side iv - i Legemets Klædebon som i Aandens, der er Sproget, og det gjelder nu at redde, hvad der kan reddes og fortjener at opbevares af det Gamle, der allerede for en stor Deel er fortrængt til de
Side iv - er revet som en Brand af Ilden, da det selv bærer alt for mange Spor af dens smellende og fortærende Magt.
Side 640 - Vinger saa prude. De to de vare som sorten Kul, de to som Glar i en Rude.
Side 355 - Herr Oluf rider saa vide, alt til sit Bryllup at byde. Men Dansen den gaar saa let
Side 663 - 9. Og er han då så ille lynd at eg veit meg ingjo råd, så legg' eg honom i den svarte jordi og ein store steine upå.
Side v - bliver enhver Fremmed overrasket ved det Antike, som pludselig fremstiller sig for ham i Huse, Dragter, Sprog og
Side iv - hvis Resultat herved fremlægges. Det er i Sandhed et gammelt, gyldent, og ved sin Alder ærværdigt Familiesmykke, hidindtil Folkets udelukkende Eiendom; og jeg kan gjerne sige,
Side 360 - drages ofte ind med i Stevkampen idet de besvare de af Mændene dem tilkastede Stev. Ved denne Anledning benyttes helst de gamle Stev, som ogsaa ansees for at være af en ædlere Art, end de nyere, der som oftest paa en vittig og saarende Maade
Side 417 - Lob. Men da nu Manden kom frem til Gaards — saa var det ingen anden, end Gaute selv. Han fornam nu hvad der var paa Færde, og blev ikke synderlig vel tilmode. Da kvad han:

Bibliografisk informasjon