Psykiatriboken: sinn, kropp, samfunn

Forside
Gyldendal Akademisk, 2010 - 538 sider
En lærebok i psykiske lidelser. Denne læreboka gir en introduksjon til psykiske lidelser og livssmerte. Boka tar sikte på å beskrive psykiske lidelser både utenfra, det vil si både gjennom medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier og innenfra det vil si gjennom den subjektive erfaringen av å kjenne og å lide.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon