Svea: folk-kalender för ...

Forside
A. Bonnier, 1895
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 92 - Djup natten föll, men skytteln gick, och fadern sade med kvällstrött blick: »Den dagen varit så lång, min son, den långa dag, du var hemifrån. Nu mer ej sorg, ej glädje oss skänks Det är för sent och vi längta till sängs.
Side 88 - ... och slott mot ett hjärta, som man har vunnit mot ett enda hjärta. Ej man har känt mer brännhett än jag, hur världen leker och lockar. Jag trånade med hvart andetag till lutor och lösta lockar, och tömde hvar rätt i giriga drag, som kryddats af njutningens kockar. Men dock sjöng städs längst in i min själ en längtan vekt och förteget. Tomt är all världens strängaspel mot ett hjärta, som är ens eget, mot ett enda hjärta. Ty svårmodets ört mång midnattsstund jag sett blomma...
Side 20 - Att glädjas, då syskon lida, att jubla in i koren af millioners jämmer — loda helvetets djup, om du det kan; djupet af denna synd lodar du icke. Men den siste glädjejublaren skall tystna och bedja: höljen mig, I berg...
Side 18 - Denna stora konst har Rydberg säkerligen lärt af antiken. Det är dess plastik, som föresväfvat honom, men hans egen naturs germanska vekhet har gifvit hans diktade skulptur snarare det aftonblida skönhetsvemodet hos Thorvaldsen Jag erinrar om följande tvenne vackra versstrofer: Trött har älfvan på mossig bädd sjunkit ned vid sin urnas brädd, söfd af rinnande källans sus; barmen häfves i månens ljus stilla, drömmande, stilla, medan hon ser i ljuflig dröm stelnad, kristallren, tidens...
Side 15 - Rydberg ser, varsnar han mot evighetens guldgrund, under oändlighetens höga stjärnhimmel. Därför rör han sig i sin diktning icke med individer, med nyckfullt hopkomna blandningar på godt och ondt, utan med typer, som till och med icke sällan kunna reduceras till rena formler, och helst lägger han sina tankar i munnen på gestalter sådana som...

Bibliografisk informasjon