Sidebilder
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

NOV 19 1937 Indhold.

Lærebøker.

Avgjørelser av ansøkninger om nye lærebøkers godkjendelse

1—9, 29—35, 180-181, 182—186, 208
P. Voss: Deutsches Lesebuch, Erganzungsband fiir
Gymnasium und Mittelschule. — Samme: Deutsches Lese-
buch für die Mittelschule, zweiter Band (godkjendelse av
eksamenspensum). — Fr. Bugge: Lærebok i perspektiv-
tegning for lærerejfskolernes opmerksomhet henledet paa

samme). — Ole Johannesen: Geometri for gymnasiet. —
S. W. Hofgaard: Norsk litteraturhistorie for skoler. —
M. Gran: Engelsk begynderbog. — Muldal og Alnæs:
Læi-ebok i norsk, hefte 4—6. — D. F. Knudsen: Utvalg
av norsk litteratur for gymnasiet. 1. For Iste gymnasie-
klasse. — B. Pauss og A. M. Corneliussen: Læsebok i mors-
maalet, første bind for middelskolen.

Den nye retskrivning.

Rundskrivelse av 23 mars 1907 angaaende de nye retskriv-

ningsreglers indførelse i de høiere skoler

med de ved den kgl. resol. av 19 februar 1907 ved-

tagne forandringer i retskrivningen

Indberetning fra den av Kirkedepartementet til gjennem-

gaaelse av retskrivningsreglerne m. m. nedsatte ko-

mite

« ForrigeFortsett »