Elements of Geometry and Trigonometry: With Practical Applications

Forside
R.S. Davis & Company, 1862 - 490 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes

Inni boken

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 35 - All the interior angles of any rectilineal figure, together with four right angles, are equal to twice as many right angles as the figure has sides.
Side 57 - If two triangles have the three sides of the one equal to the three sides of the other, each to each, the triangles are congruent.
Side 117 - Through a given point to draw a straight line parallel to a given straight line, Let A be the given point, and BC the given straight line : it is required to draw through the point A a straight line parallel to BC.
Side 50 - If any number of magnitudes are proportional, any antecedent is to its consequent as the sum of all the antecedents is to the sum of all the consequents. Let A : B : : C : D : : E : F; then will A : B : : A + C + E : B + D + F.
Side 77 - Two rectangles having equal altitudes are to each other as their bases.
Side 158 - If a straight line is perpendicular to each of two straight lines at their point of intersection, it is perpendicular to the plane of those lines.
Side 313 - FRACTION is a negative number, and is one more tftan the number of ciphers between the decimal point and the first significant figure.
Side 314 - The logarithm of any POWER of a number is equal to the product of the logarithm of the number by the exponent of the power. For let m be any number, and take the equation (Art.
Side 100 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. A D A' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', To prove AABC A A'B'C' A'B' x A'C ' Proof. Draw the altitudes BD and B'D'.
Side 244 - RULE. — Multiply the base by the altitude, and the product will be the area.

Bibliografisk informasjon