Elements of Arithmetic, Algebra, and Geometry

Forside
Adam Black and William Tait, 1826
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes

Inni boken

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 168 - Similar triangles are to one another in the duplicate ratio of their homologous sides.
Side 126 - All the interior angles of any rectilineal figure, together with four right angles, are equal to twice as many right angles as the figure has sides.
Side 166 - But by the hypothesis, it is less than a right angle ; which is absurd. Therefore the angles ABC, DEF are not unequal, that is, they are equal : And the angle at A is equal to the angle at D ; wherefore...
Side 165 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Side 123 - If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, but the base of the one greater than the base of the other ; the angle also contained by the sides of that which has the greater base, shall be greater than the angle contained by the sides equal to them of the other.
Side 165 - C to the remaining angle at F. For, if the angles ABC, DEF be not equal, one of them is greater than the other : Let ABC be the greater, and at the point B, in the straight line AB, make the angle ABG equal to the angle (23.
Side 158 - If from a point without a circle there be drawn two straight lines, one of which cuts the circle, and the other meets it, and if the rectangle contained by the whole line which cuts the circle, and the part of it without the circle, be equal to the square on GEOMETRY.
Side 136 - EK, because EH is less than EK ; therefore the square of BH is greater than the square of FK, and the straight line BH greater than FK, and therefore BC is greater than FG.
Side 103 - When any number of quantities are proportionals, as one antecedent is to its consequent, so is the sum of all the antecedents to the sum of all the consequents.
Side 142 - From this it is manifest, that if one angle of a triangle be equal to the other two, it is a right angle, because the angle adjacent to it is equal to the same two ; and when the adjacent angles are equal, they ate right angles.

Bibliografisk informasjon