Historisk tidsskrift

Forside
Den Danske Forening, 1899
Ser. 4, v. 5-ser. 8, v. 6; ser. 9, v. 7 include Fortegnelse over historisk litteratur vedrørende Danmarks historie (varies slightly) 1875-19 .
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 108 - ... vedkommende (-lev, -sted) er det vanskeligt for ikke at sige umuligt blot tilnærmelsesvis at angive nogen terminus post qvem. Om det første beboede sted af navne på -lev, -sted er bleven til før Kristi fødsel, i det 5te årh. eller i det 9de, ser vi os fuldstændig ude af stand til at afgøre. Kun så meget tør vi sige, at denne art bebyggelse er ældgammel og for den sags skyld gærne kunde henføres til de ældste nordiske folk. Dog må vi lægge mærke til den mærkelige ting, at dannelserne...
Side 66 - Introduction a l'Histoire de Dannemarc, ou l'on Traite de la Religion, des Loix, des Mœurs et des Usages des Anciens Danois, portrait, Copenhague, 1755.
Side 37 - ... grande importance. Le 27 de ce mois, le sieur Laurent Angliviel de La Beaumelle, professeur du collège que Sa Majesté a nouvellement établi pour la langue et les belles-lettres françaises, en fit l'ouverture dans le palais deCharlottenbourgpar un discours où il examina si un empire se rend plus respectable par les arts qu'il crée que par ceux qu'il adopte.
Side 109 - I. Vi finder to lag navne i de med personnavne sammensatte stednavne, et ældre, bestående af oprindelig urnordiske navne, indgående foran endelserne -lev, -sted, og et yngre, bestående af det 12te og 13de århundredes navne i byerne -torp, -bølle og -rød.
Side 105 - Derimod viser navnene stærke lighedspunkter med de navne, vi kender fra den ældste islandsknorske literatur, fra eddadigtene og fra de brudstykker af norske skjaldedigte, vi har bevaret fra det Ode, 10de årh.
Side 320 - Der stande de nu begge og vente ham, thi, troer mig svenske Brødre! I høre gennem mig ei en enkelt Røst, men en forenet Stemme af alle Danmarks og Norrigs Ædle. Derfor, rækker os Haand, ærlig og trofast som vi byde, og dette Haandslag skal være det sidste Slag i Norden!
Side 23 - hvorledes Den, der kun en kort Tid havde været udi Danmark og intet forstod af Landets Sprog, turde understaa sig at censurere Fejl blandt alle vore Stænder, saavel høje som lave.
Side 39 - Jeg sagde til ham: Sire, den gave, Deres majestæt tillader mig at offerere. er meget ubetydelig, men en stor konges billigelse kaster glans over de største bagateller. Jeg har helliget min pen til at ville skildre Deres majestæts handlinger. Deres regering, Sire, er dydens regimente; måtte den også være kunstens.
Side 112 - Han bar ofret det en hel afhandling uden i sine overvejelser i mindste måde at trænge ind i dets grundtanke, og det er i fuld overensstemmelse hermed, at han i sit referat af det foregående forlig (2. Febr. 1339) slet ikke nævner hertugens opgivelse af sin indløsningsret.
Side 102 - Nygård med hensyn til lev- og stedbyernes opstaaeu, »at deime gruppe af personnavne, hvor sidste led er oprindelig -hari. der almindelig forklares som ensbetydende med herre og fra først af vel kun har været båret af frie, ejendomsbesiddende mænd, har været særlig yndet af de folk, der bode i Danmark i århundrederne før den nye religions og det nye åndslivs indtrængen.

Bibliografisk informasjon