Sidebilder
PDF
ePub
[blocks in formation]

Yoshikata Ikebe.
Genjiro Ishiwara.
Rokuro Takagi.
Morisada Tozawa.
Kotaro Yasui.
Tanesaburo Okudaira.
Ichio Oinuma.
Yoshimoto Inouye.
Shigehisa Suzuki.
Hajime Ito.
Nakaba Kamo.
Hiraaki Ito.

Masanao Sekine.
Motohiko Hattori.
Yutaka Ogushi.
Masajiro Inouye.
Shonoske Sorimachi.
Teiske Sato.
Naoye Uchiyama.
Gemmei Kameyama.
Tatsumi Yamada.
Yutaka Saito
Hikosaburo Imai.
Hidetaro Oda.

ELECTIVE STUDENTS.

Seizo Tanokami. Law.
Tsunetaro Shionoya. Encyclopedia of Laws, Roman

Low, Logic, and Chinese Literature.
Hiroto Tomidzu. Encyclopedia of Laws, Roman Law

and French. Tokugoro Saito. do. Morizo Kurosumi. Encyclopedia of Laws, and Criminal

Law. Harumitsu Miyahara. Encyclopedia of Laws. Tota Yasuda, Rigakushi, Chemistry. Kumazo Tsuboi, Bungakushi. Chemistry, Physics,

Blowpipe Snalysis, and Mineralogy. Atsusuke Nagamatsu. Botany and German. Megumi Sugimoto. Mining and Metallurgy.

Shinkichi Arimori. Political Science and Polical Eco

nomy. Yu Murakami. do. Toshiakira Kawano. Political Science, Political Eco

nomy, and History. Isao Takashima. Statistics. Kinejiro Akechi. History and Japanese Ancient Law.

GRADUATES.

HOGAKUSHI,

[merged small][ocr errors][merged small]

Tetsujiro Nishikawa ...
Takasaburo Fujita
Kinichi Kawakami ..
Shigeaki Hatakeyama...
Chinkichi Nomura ...
Masahisa Motoyama...
Rokuichiro Masujima...
Kenzaburo Ohara .....
Masaichiro Oyagi .
Kazumasa Takahashi
Hakaru Isono.....
Genzo Akiyama...
Yutaro Yamashita...
Michinari Suyenobu....
Tsunenori Miyake ......
Michisaburo Miyazaki
Hajime Motoda.......
Saburo Murayama..
Kinzaburo Ono
Takanosuke Iriye
Takaaki Kato
Masanori Akiyama
Masamichi Aikawa ....
Gentaro Okada
Teiichiro Matsuno....
Takesaburo Yu ....

... 2540 (1880)

2541 (1881)

[merged small][merged small][ocr errors]

Mitsuyoshi Suzuki

.....
Sakichi Sakaguchi......
Sansei Uchida.....
Yasushi Hijikata ...
Kamenoske Misaki ..
Katsutaka Sunagawa .......
Kinoske Yamada.
Asaka Watanabe ..
Chikamoto Miwa ...
Kanekichi Okayama
Moroyoshi Ihara.....

[ocr errors]

RIGAKUSHI,

CHEMISTRY.

..2537 (1877)

..2538 (1878)

Rokuro Takasu......
Mitsuru Kuhara.....
Michimasa Miyazaki...
Tokusaburo Isono.....
Jintaro Takayama....
Shinrokuro Ito........
Sadamu Ishimatsu..
Toyokichi Takamatsu
Riosaku Fukuda .......
Iwata Nakazawa
Toyota Ishido....
Mitsuzo Hida.......
Kenjiro Ota.....

.2539 (1879)

« ForrigeFortsett »