Sidebilder
PDF
ePub

.....

[ocr errors]
[ocr errors]

III. JUN-IGAKUSHI:

Datum: Tsuramichi Kono

2542 (1982.)
Teijun Yoshida
Washichiro Ota
Noboru Hamano...
Chusen Ishikawa
Iwase Asakawa
Rokuro Muroga
+ Genkai Kobayashi

Tetsuzo Suda .....
Kiosuke Yamasaki...
+ Riosen Tachibana
Kenzo Mitsuma
Genshu Yamasaki
Genkio Oka.......
Yutaka Harada
Hogara Uno
Jun Sugano
+ Teikitsu Yagishita.
Gentei Matsusawa...
Seiken Miura ....
Yasuji Noguchi
Teijiro Watanabe
Junjiro Hasegawa
Koichi Miura
Atsuyoshi Ono
Ikujiro Sakurai
Rioyeki Nakamura...

Gentoku Indo......
+ Wa Okochi
† Tosaku Asaka..

Sohei Okawa

[ocr errors]
[ocr errors]

Verzeichniss der Bekka-Igaku-Schüler, welche

ihre Studien auf der Anstalt absolvirt haben:

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Takehide Saito
Kiyoaki Takisawa
Rio Mumeda
Seiko Imai
Shinkichi Goto
Tomoaki Ogawa..
Shinkichi Fuwa
Tetsu Horiuchi
Shusuke Tokuda
Riichiro Sato
Noboru Mumeda
Gensai Kawai....
Toshichi Hori.........
Tsuneyasu Saruwatari
Riunosuke Imada
Taisuke Iijima
Yuken Ito
Genkai Ono......
Gen Seo
Norihide Morimoto
Toraji Chiba
Yoshisaburo Soyeda
Tetsu Sasaki
Shuji Kumada
Tomijiro Kaya
Motohide Takahashi
Tayuru Okagi.......
Kunisaburo Kato

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

...

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Senzo Hattori...... Seitetsu Kondo Gentatsu Sato Yutika Tsuda..... Sekigoro Kushiro Gentai Ichikawit... Gizai Obata Teijiro Yoshitomi Utoki Masukawa. Shinichi Tanaka To Maru Taisuke Kimura. Sakaye Yamamoto.. Muneharu Morookal Isamu Hoyama Kama Nishikawa Raihi Yoshino Taneki Tawara Shusei Shingu Ransaku Isawa Yejiro Ikeya Shin Watari Shigenori Tani Riosai Takahashi Ishun Okayama.. Riozo Shibuya Masayasu Kubomi... Nobunori Akashi Riujiro Manabe Shoro Ota Mizuho Kanda Teizo Iwai

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Kichiro Suzuki
Kaichi Kadota
Kisao Nakamura
Kioan Inouye
Gijun Yasuda.....
Buichiro Kurokawa
Tsukanu Oucli
Fukujiro Takahashi
Saishi Amano..
Nakajiro Kobayashi
Nagahiko Ito
Junshi Hasegawa
Saichi Nosawa
Chosaburo Kuboniwa..
Seiichi Hirai
Konshi Ando
Kakufu Takayama......
Shozo Takeichi
Osamu Takabatake
Kaname Wada
Motomu Chiba
Kanji Irutono...
Yushi Saito
Tansai Kawame...
Gensui Ogata.......
Yushiro Hosoi
Rioseki Shibuya.....
Torakichi Irutono
Tsunekichi Hashimoto
Susumu Hoashi...........
Gemman Sasaki..
Kwaihei Oyama.......

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

On Sekine
Naka Miyamoto...
Keijiro Ota ...
Junichi Hayashi.....
Takeo Naito
Junyu Nagano
Tsuneshige Orimo
Kinsaku Ninomiya...
Kenji Takeuchi
Kuan Funaki
Seiya Shigeta...
Seiichi Horiuchi...
Teisai Kimura
Masuzo Yamasaki
Torin Ijiri
Michio Mitsugi
Michitaro Murakami....
Mitsuzo Hagiwara
Teiji Hayami ....
Yasuchika Arayama
Shoeki Hayano
Morie Sugiyama....
Tei Wakabayashi
Kenzo Nakamura
Taiji Ikeda ....
Shigeo Nagata
Tetsu Kimura...
Naoichi Sakai...
Sadao Homma
Takiji Miki
Wahei Sato......
Taro Akasaka....

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsett »