Historisk tidsskrift

Forside
Den Forening, 1899
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 488 - Reprinted from the Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature, and Art...
Side 8 - Remarques sur la conduite de Christian IV en économie politique et sur ses relations avec la bourgeoisie jusqu'en 1625, Oversigt over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1896.
Side 19 - Regesta Norvegica. Kronologisk Fortegnelse over Dokumenter vedkommende Norge, Nordmænd og den norske Kirkeprovins. I.
Side 109 - I. Vi finder to lag navne i de med personnavne sammensatte stednavne, et ældre, bestående af oprindelig urnordiske navne, indgående foran endelserne -lev, -sted, og et yngre, bestående af det 12te og 13de århundredes navne i byerne -torp, -bølle og -rød.
Side 53 - Folk i det nittende Aarhundrede i Billeder og Text af danske Kunstnere og Forfattere udg. af Vilh.
Side 488 - Danmark— Norges Historie fra Den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse ville doktoranden ha funne stoff av interesse, og dei høyrer naturleg med i denne bibliografien.
Side 184 - Unde leges ab eo sancitas Dani usque in hodiernum ab electis et eligendis sibi regibus expetunt eumque veluti pacis et libertatis publicæ provisorem pro concessis ab eo legibus laude et favoribus extollunt...
Side 109 - I. 82 f f. delig urnordiske navne, indgående foran endelserne -lev, -sted, og et yngre, bestående af det 12te og 13de århundredes navne i byerne -torp, -bølle og -rød. II. Dannelserne -lev, -sted er grundtypen, -torp, -bølle, -rød senere betegnelser. Bebyggelsen er for grundtypens vedkommende foregået før år 1000, men vedvarer for udflytningernes og rydningernes (-torp, -bølle, -rød) i de nærmeste århundreder efter år 1000«1).
Side 23 - hvorledes Den, der kun en kort Tid havde været udi Danmark og intet forstod af Landets Sprog, turde understaa sig at censurere Fejl blandt alle vore Stænder, saavel høje som lave.

Bibliografisk informasjon