Digitale medier og materialitet

Forside
SKOLEROBOT AS, 1. sep. 2021 - 343 sider

Gjennomgripende digitalisering påvirker oss alle, enten vi jobber med skrift, visuelle fremstillinger, lyd, eller roboter. Alt som kan skapes og styres ved hjelp av datamaskiner blir dermed til under nye betingelser, der sammenhengene mellom hva datamaskiner gjør og det som uttrykkes kan samles i begrepet digital materialitet.

Er digitale medier noe immaterielt? Digitale medier og materialitet utforsker hvordan det vi ikke kan observere direkte, møter oss i våre fysiske liv, og hvordan det digitale blir del av materialitet. Spørsmålene om hvordan det digitale får konsekvenser blir stadig viktigere, ikke minst fordi så mange av de artefaktene som omgir oss er svært påvirket, ofte fullstendig avhengige av, det digitale.

Digitale medier og materialitet diskuterer digitale uttrykk og representasjonsformer, der eksempler er hentet fra forfatterens eget virke som forsker, underviser og designer. Boken er rikt illustrert og inneholder mange koblinger til annet mediemateriale. Slik konkretiseres sammenhengene mellom teori og praksis. Boken plasserer seg mellom mediedesign, medievitenskap og undervisningsvitenskap, fagfelt som med det digitale møter mange av de samme mulighetene og utfordringene.


Bokens tema og innhold følges opp på nettstedet materialitet.infodesign.no


 

Utvalgte sider

Vanlige uttrykk og setninger

Om forfatteren (2021)

Jon Hoem er førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet. Han underviser og forsker innen nye, digitale medier med vekt på forholdet mellom digitale medier og fysiske omgivelser.Bibliografisk informasjon