Elementary Geometry, Plane and Solid: For Use in High Schools and Academies

Forside
Macmillan, 1901 - 440 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes

Inni boken

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 187 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Side 207 - The formula states that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the base and altitude.
Side 78 - The line which joins the mid-points of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to one half of it.
Side 45 - Prove that, if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite the greater side is greater than the angle opposite the less.
Side 231 - A polygon of three sides is called a triangle ; one of four sides, a quadrilateral; one of five sides, a, pentagon; one of six sides, a hexagon ; one of seven sides, a heptagon ; one of eight sides, an octagon ; one of ten sides, a decagon ; one of twelve sides, a dodecagon.
Side 95 - If two triangles have two sides of the one equal respectively to two sides of the other, but the included angle of the first greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second. Given A ABC and A'B'C...
Side 200 - The area of a triangle is equal to half the product of its base by its altitude.
Side 161 - ... they have an angle of one equal to an angle of the other and the including sides are proportional; (c) their sides are respectively proportional.
Side 201 - Two parallelograms are similar when they have an angle of the one equal to an angle of the other, and the including sides proportional.
Side 29 - If two triangles have two sides, and the included angle of the one equal to two sides and the included angle of the other, each to each, the two triangles are equal in all respects.

Bibliografisk informasjon