Mathematical Papers for Admission Into the Royal Military College for the Years 1881-1889

Forside
Eldred John Brooksmith, Robert Moir Milne
Macmillan and Company, limited, 1890 - 132 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes

Inni boken

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Innhold

Del 5
122
Del 6
125
Del 7
128

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 57 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Side 12 - ... if the rectangle contained by the whole line which cuts the circle, and the part of it without the circle be equal to the square of the line which meets it, the line which meets shall touch the circle.
Side 92 - The opposite angles of any quadrilateral figure inscribed in a circle, are together equal to two right angles.
Side 28 - IF from any point without a circle two straight lines be drawn, one of which cuts the circle, and the other touches it ; the rectangle contained by the whole line which cuts the circle, and the part of it without the circle,. shall be equal to the square of the line which touches it.
Side 19 - AB be the given straight line ; it is required to divide it into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, shall be equal to the square of the other part.
Side 48 - ... subtending the obtuse angle, is greater than the squares on the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side upon which, when produced, the perpendicular falls, and the straight line intercepted without the triangle between the perpendicular and the obtuse angle, Let ABC be an obtuse-angled triangle, having the obtuse angle ACB; and from the point A, let AD be drawn perpendicular to BC produced.
Side 36 - The angle at the centre of a circle is double of the angle at the circumference upon the same base, that is, upon the same part of the circumference.
Side 56 - AB into two parts, so that the rectangle contained by the whole line and one of the parts, shall be equal to the square on the other part.
Side 101 - If a straight line be divided into any two parts, the squares on the whole line and on one of the parts are equal to twice the rectangle contained by the whole and that part, together with the square on the other part.
Side 27 - To describe an isosceles triangle, having each of the angles at the base double of the third angle.

Bibliografisk informasjon