Sidebilder
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

WASHINGTON'S

FAREWELL ADDRESS.

« ForrigeFortsett »