The Constitutionalism of American States

Forside
George E. Connor, Christopher W. Hammons
University of Missouri Press, 2008 - 816 sider
"This comparative study of state constitutions offers insightful overviews of the general and specific problems that have confronted America's constitution writers since the country's founding. Each chapter reflects the constitutional theory and history of a single state, encompassing each document's structure, content, and evolution"--Provided by publisher.
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Innhold

C O N N E C T I C U T
3
M A I N E
23
M A S S A C H U S E T T S
35
N E W H A M P S H I R E
50
R H O D E I S L A N D
63
V E R M O N T
77
M A RY L A N D
97
N E W J E R S E Y
113
I N D I A N A
420
M I C H I G A N
432
O H I O
447
W I S C O N S I N
460
I O WA
479
K A N S A S
490
M I N N E S O TA
509
N E B R A S K A
529

N E W Y O R K
126
P E N N S Y LVA N I A
146
D E L AWA R E
163
K E N T U C K Y
183
M I S S O U R I
202
W E S T V I R G I N I A
216
A L A B A M A
235
A R K A N S A S
251
F L O R I D A
269
G E O R G I A
287
L O U I S I A N A
302
M I S S I S S I P P I
317
N O RT H C A R O L I N A
330
S O U T H C A R O L I N A
342
T E N N E S S E E
353
T E X A S
368
V I R G I N I A
384
I L L I N O I S
401
N O RT H D A K O TA
549
O K L A H O M A
565
S O U T H D A K O TA
580
C O L O R A D O
595
I D A H O
610
M O N TA N A
620
N E VA D A
635
U TA H
649
W Y O M I N G
666
A L A S K A
685
A R I Z O N A
697
C A L I F O R N I A
714
H AWA I I
728
N E W M E X I C O
743
O R E G O N
756
WA S H I N G T O N
771
Index
785
Opphavsrett

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Bibliografisk informasjon