Sidebilder
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

HYDREF fydd iddo XXXI. o Ddyddiau.

BOREOL

Weddi.

PRYDN

1 Llith. 2 Llith. I Llith.

Weddi.

2 LI

IA Remig. E.--Tob.- 7 Marc-4 Tob.- 81 Co

[blocks in formation]

2 b

[blocks in formation]

-14

Judith I

Judith 2

Ffydd,F.a M.

b S.Den. E. M.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

-13

[blocks in formation]

354355

[blocks in formation]

7

2

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ecclus. 2

[blocks in formation]

Crifpin, M.-

-II

e

12

27 f Ympryd.

[ocr errors]
[blocks in formation]

28 g S. Simon a-

-14

-(S. Judas,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

30 b

(Ap. a M.

[blocks in formation]

-Ŷmpryd.

[blocks in formation]

15 Col.

Nodwch, y darllenir Luc * 1 hyd w. 3) y 14 dydd, ac oddi hyd y d.wedd ar y 15ed. dydd.

TACI

[blocks in formation]

Nodwch, y darllenir* Eccl. 25. yn unig hyd w. 13. ac † Eccl.
30. yn unig hyd w. 18. ac + Eccl. 46. yn unig hyd w. 20.

23-

RHAG-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nodwch, y darllenir Act. 7. hyd w. 30. y chweched dydd,
yno y Dechreuir ar y 7ed. dydd.

TAB

« ForrigeFortsett »