Valkyrian: illustrerad månadsskrift, Volum 2

Forside
Charles K. Johansen, 1898
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 590 - Hon som med slingor av grönt i sin famn duken och bänkarna kläder, ung som förr, då hon bar mitt namn, stilla till elden mig leder. Ängsligt förstulet vi skåda gryningens kalla och vinterblå visarepil på tiljorna grå medan vi drömma båda. När från luckornas springor strimman hinner klänningens bård, ramlar till grunden Minnenas gård samman till drivor och flingor.
Side 536 - Till handtverksmannens och till bondens bo, Där mödan har sin knappa måltidsro. På gagnlöst glitter har jag sett mig mätt, Dess vackra tomhet umbär folket lätt; Men hell den hand, som skapar tyst för dem, De arbetströtte i de låga hem! Ja, hell och åter hell...
Side 536 - ... bildnings bord. O, den som kunde skänka dikten så den enkla form, som tusenden förstå, den form som frambär kraftigt hvardagsbröd till tjänst för hunger, ej för öfverflöd!
Side 595 - Har ock betygat all nåd och ömhet för allom dem, som Han funnit vara ämnen, att bringa sig till någon fullkomlighet i en nyttig science. Så att, om den Högste Gudens nådiga försyn varit, att Han i fred och ro fått styra sitt rike, hade Han förmodeligen bragt Studierna och Sciencerna i hö122 gre grad och större flor, än de i Sveriges Rike tillförene varit, eller hädanefter förmodas att komma...
Side 186 - Atta unsar thu in himinam, veihnai ñamo thein. quimai thiudinassus theins. vairthai vilja theins, sve in himina jah ana airthai. hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga, jah aflet uns thatei skulans sijaima, svasve jah veis afletam thaira skulam unsaraim. jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin ; unte theina ist thiudangardi jah mahts jah vulthus in aivins.
Side 649 - Gud den allsvåldige människorna för att göra dem goda och stora och för att ett litet folk skall komma att synas skönare och härligare i sin fattigdom än alla de andra i sin gyllene ståt.
Side 536 - Och visar sig blott som gagn, Ett månghöfdadt mystiskt väsen, Ibland ett sorl kring din vagn. Det hus, som sluter dig inne, Ombonadt, varmt och beqvämt, Din nya rock och ditt linne, Som lyser hvitt och förnämt, En gata sopad och putsad Att icke din fot blir smutsad, Det färska bröd, som du skär — Allt det är den tjenande brodern, Som är i sitt verk dig när.
Side 536 - Hjälp honom att fritt sig förvandla till en som kan tänka och handla! Se in i hans anlete klart! Lär känna arbetarn, din broder — men minns: h vad du gör, gör snart!
Side 588 - Min själ du behagar såsom vårdagg i morgonens ljus, kom till Salem och lev dina dagar, kom till Salem och lev i mitt hus!" Och han sade: "Du lilja i dalen, har du mod att ha konungen kär, si, bland prakten i konungasalen äro sorgerna tyngre än här.
Side 535 - Du kanna, skapt för konstlös hvit glasyr; Mer än en vas för furstetaffel gjord Min aktning har du, fat för ringa bord. Jag vördar eder, enkla bohagsting, Som inom kort i tusental gå kring Till handtverksmannens och till bondens bo...

Bibliografisk informasjon