Sidebilder
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CONSPECTUS OF THE THREE VOICES-INDICATIVE MOOD, FIKST PERSOX SINGULAR.
Aciire l'oice. Middle Voice. Passire Voice.

Actire Voice, Jiddle l'oice. l'assire Voice.
Pres. Teuse Av-u
λυ-ο-μαι

Second Perf. πε-φηνα

P.F. λε-λυ σ- ομαι Impf. Tense κ.λυ ον ε-λυ-ομην

Second Plupf. ε-πε φην-ξιν
Fui. Tense λυ-σ-ω

λυ-σομαι
λυ-θή-σ-ομαι Second Aor. ε-λιπ-ον

ε-λιπ-ομην ε-τρι-βη
First Aor. . ε-λυ-σ-α
ε-λυ-θην Second Future

τριβ-ησ-ομαι First Perfect de-av-k-a λε-λυ-μαι

If now to the Indicative Mood we and the other moods, the First Plupf. ε-λε-λυ-κ-ειν ε-λε-λυ-μην

whole verb will be under the Student's eyes in one view.

ε-λι σομην

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I will present another arrangement, showing the number of each Form for yourself, solely by the aid of memory, a General tense in the Greek Verb.

Conspectus of the Greek Verb, in imitation of the one just

given, taking as your verb: Number of Each Tense. Present 2 namely Present Active and Present Middle.

πιστευω (Ιclieve) πιστευσω πεπιστευκα πεπιστευγμαι.
Inperfect 2 Imperfect Active and Imperfect Middle.
Future 5

Fulure Active, Fut. Mid., Fut. Perf.,
1 Fut. Pass., 2nd Fut. Pass.

Etymological l'ocabulary. . berist 6

Aor. 1st Act., 2nd Act., 1st Mid., 2nd Mid.,
1st Pass., 2nd Pass.

λυω, Iloose, nbind.
l'erfect 3
Perfect 1st Act., 2nd Act., Perf. Mid.

λυσις, α ίοοsing. Piuperfect 3 Pluperf, 1st Act., 2nd Act., Plup. Mid.

λυσιζωνος, Iating the girdle loosed, deflowered (ζωνη, ης, ή,

a girdle): 21 telisez in all.

λυσιθριξ, τριχος, ιαιιιg the tir loose (θριξ, τριχος, ή, hair).

λυσιμαχος, putting an enti to the fght (μαχη, ης, ή, battle). A glance at the General Conspectus will show that this λυσιμος, loosing. large array of separate tenses is not complete in all its parts. λυσινoμος, breaking the law (νομος, ου, ό, ). The right to appear in the Conspectus may be disputed in the

Autopios, loosing, redeeming, healing. instance of ihe Perfect Subjunctive and pluperfect Optative of

λυτρον, loosing honey, a ransm. the Middle Voice, inasinuch as they have no separate and in

λυτροω, I buy off, ransom. dependent forms, but are each made up of a participle and a

λυτρωσις, εως, ή, a ranson. part of the verb avat. The fulness and richness of the Greek λυτρωτης, ου, o, a ransomner, dritter. verb appear surprising when compared with the scantiness of απο-λυω, I buy off. the English verb, as seen, for instance, in the verb to loose, the δια-λυω, I separate. only strictly individual forms of which are these; namely,

κατα-λυω, I dissoire, break. si ike, striking, struck, in all three! No wonder that with so napa-Aww, I remove, destroy; hence our word paralysis. inconsiderable an apparatus we are in English unable to give exact counterparts to all the parts of the Greek verb.

Each of these compounds of λυω, namely, απολυω, παραλυω, Verify the statements made as to the number of each tense by &c., has its own set of derivatives. The Student, then, in writing out in full the severai terlets in the oriler observed | becoming acquainted with Aww, has made stops towards the above.

acquirement of an immense number of Greek words.

1

FRENCH READING S.-No. VII.

MOUSTACHE, OU UN BIENFAIT N'EST JAMAIS PERDU.

SECTION I. (Continued from p. 387, Vol. IV.)

Tandis que la Louisiane faisaita encore partie des colonies LE VIEUX ARBRE ET LE JARDINIER.

de la France, plusieurs familles françaises fondèrent des éta

blissements dans ce beau pays. Sur la lisière d'une vaste soUn jardinier dans son jardin

rêt, 3 traversée par un des fleuves nombreux qui arrosent Avait un vieux arbre stérile;

cette région, était allé s'établir un ancien négociant à qui on C'était un grand poirier qui jadis futh fertile ; b avait concédéb un vaste territoires à défricher. Possesseur Mais il avait vieilli ;c tel est notre destin !

de moyens assez considérables, actif, laborieux, M. DéramLe jardinier ingrat veut l'abattre un matin.3

bert s'était bientôt vu à la tête d'un domaine fort étendu. Le voilà qui prend sa cognée ;

Ces terrains, naguère encore incultes et sauvages, se Au premier coup l'arbre lui dit :

couvraient maintenant de riches moissons de riz, de maïs -Respecte mon grand âge, et souviens-toi e du fruits et de froment, Que je t'ai donné chaque année.

M. Dérambert avait une femme et trois jolis enfants, deux La mort va me saisir, je n'ai plus qu'un instant ; garçons et une fille ; & ces enfants faisaient leur joie, leur bonN'assassine pas un mourant

heur. Auguste avait d huit ans, Fanny sept, et le plus jeune, Qui fut ton bienfaiteur.—Je te coupe avec peine, le petit Alfred, en avait quatre à peine. Tous les trois Répond le jardinier ; mais j'ai besoin de bois. saimaient entre eux avec une tendresse égale; tout était Alors, gazouillant à la fois,

commun, peines, plaisirs. De rossignols une centaine

Leur promenade favorite était un petit vallon'o situé à quelS'écrie:-Epargne-le nous n'avons plus h que lui;“ ques pas de la maison de leur père. Là, un châtaignier d'une Lorsque ta femme vient s'asseoir sous son ombrage, grosseur prodigieusejétalaite son épais feuillage, 'i et ils pouNous la réjouissons par notre doux ramage;

vaient, à l'ombre que projetaient ses rameaux, se livrer à leurs Elle est seule souvent, nous charmons son ennui. jeux, sans avoir à redouter les rayons d'un soleil trop ardent. Le jardinier les chasse, et rit j de leur requête ;

Un jour, qu'assis' au pied du châtaignier, Auguste et Il frappe un second coup.' D'abeilles un essaimh l'anny tressaient, pour leur petit frère, des nattes avec Sort, aussitôt du tronc, 1o en lui disant : Arrête, des brins de joncs qu'il allait cueillir tout joyeux, leurs Ecoute-nous homme inhumain :11

oreilles furent tout à coup frappées par des hurlements Si tu nous laisses cet asile,

plaintifs qui paraissaient venir de la forêt. Bientôt aprèn, Chaque jour nous te donnerons

en effet, ils aperçurent un magnifique chien de Terre-Neuvels Un miel délicieux dont tu peux' à la ville

qui se dirigeaith vers eux en se trainant avec peine. Chaque Porter et vendre les rayons ; *

fois qu'il posait à terre une de ses pattes de devant, il polis. Cela te touche-t-il ?-J'en pleure de tendresse,12

sait un cri de douleur.15 Les enfants coururenti vers lui ; Répond l'avare jardinier :

le pauvre animal s’arréta à leur approche, les regarda d'un Eh! que ne dois-je" pas à ce pauvre poirier 13 air piteux et caressant. Puis tendant vers eux sa patto Qui m'a nourri dans ma jeunesse ?

ensanglantée il semblait leur dire : Sccourez-moi.17 Ma femme quelquefois viento ouïr ces oiseaux 11 Les enfants le comprirent. i Fanny l'attira doucement au C'en est assez pour mois ; qu'ils P chantent en repos.

pied du châtaignier,'5 Auguste courut puiser de l'eau à la fonEt vous qui daiguerez augmenter mon aisance, taine, lo tandis qu'Alfred, tenantk à la main un roseau, chassait Je veux pour vous de fleurs semer tout ce canton. 15 les moustiques 20 qui venaient pour s'attacher à la plaie du Cela dit, il s'en ? va 16 sûr de sa récompense,

blessé. Une fois tous ces préparatifs achevés, Fanny souleva Et laisse vivre le vieux tronc.

doucement la patte du chien, examina son mal et aperçut Comptez sur la reconnaissance 17

une grosse épine ? qui s'était enfoncée' entre les griffes. Quand l'intérêt vous en répond. FLORIAN.

COLLOQUIAL EXERCISE.
1. A quelle époque cette liis. 11. Quel arbre

у trouvaitCOLLOQUIAL EXERCISE.

toire commence-t-elle ? 1. Qu'est-ce que le jardinier

2. Qu'avaient fait plusieurs fa- 12. Qui faisaient, un jour, Au10. Qu'arriva-t-il aussitôt ? avait dans son jardin ?

milles françaises ?

guste et Fanny au pied du 11. Que dirent les abeilles au 2. Quelle espèce d'arbre était

3. Où un ancien négociant châtaignier jardinier ? ce?

s'était-il établi ?

13. Qu'entendirent-ils tout à 12. Que leur répondit notre 3. Que voulait faire le jardinier?

4. Que lui avait-on concédé?

coup? homme ? 4. Que lui dit l'arbre au premier

5. Que possédait-il ?

14. Qu'aperçurent-ils ensuite ? 13. Qu'ajouta-t-il à l'égard du 6. Quelle avait été la récom

15. Que faisait le chien en po. coup de cognée?

poirier ? 5. Que lui répondit le jardinier?

sant à terre une de ses pattes 14. Parla-t-il encore des oi

pense de l'industrie de M. 6. Que lui dirent les rossignols?

Dérambert ?

de devant ? seaux ? 7. Qu'ajoutèrent-ils en parlant 15. Que promit-il aux abeilles ?

7. Quels changements remar- 16. Que fit le chien á leur ap

quait-on dans ces terres na: proche ? 16. Que fit-il ensuite ? 8. Le jardinier se laissa-t-il per

guère sauvages ?

17. Que semblait-il leur dire ? 17. Comment notre ami Florian

8. Combien d'enfants M. De- 18. Que fit alors Fanny ?
termine-t-il sa fable ?
rambert avait-il ?

19. Où Auguste courut-il ?

9. Quel était leur âge ? 20. Et Alfred, que faisait-il ? NOTES AND REFERENCES.-a. L. S. 81, R. 1.--6. L. S. 50,

10. Quelle était leur promenade 21. Que vitm Fanny en exami. R. 1.-c. vieilli , grown old.-d. le roili qui prend, he seizes ;

favorite ?

nant la patte du chien ? from prendre ; Is. part ii., p. 100.-e. from se souvenir ; L. S. 36, NOTES AND REFERENCES.--a. from faire ; L. part ii., p. 92. R. 2; also L. part ii., p. 106. - f. L. S. 20, R. 4.-9. L. part ii., 1-b. concédé, granted.

---c. from couvrir; L. part ii., p. 84.-d. $ 27, R. 2-k. L. S. 16, R 4.-i. ennui, solitude, loneliness. -;. L. S. 19, R. 6.-e. étalait, disployed.-F. assis, seated ; 1. pari ii., from rire ; L. part ii.

, p. 101.-- k. d'abeilles un essaim; this is a p. 78.-9. from venir ; L. part ii., p. 108.--h. se dirigeuit, caine : poetical inversion.—. from pouvoir, L. part ii., p. 100.--m. ra- E. part ii., $ 49, R. (1)

--:: from courir; L. part ii., p '84.--. yons, combs.-n. from derior; L. purt ii., $ 52, R. 2.-0. from from comprendre ; L. part ii., p. 82.--k. from tenir ; L. part ii., reais; L. part ii., p. 108.- p. qu'ils, let them.-7. va, from aller; p. 108.-1. s'était enfoncée, had penetrated.-m. from roir ; L. L. S. 39, R. 1, 2; also L. part ii., p. 76.

part ii., p. 110.

ou?

de sa femme ?

suader par les rossignols ? 9. Que fait, il encore ?

pra le spé-sé or-di-nd-rie, above or beyond the ordinary exLESSONS IN ITALIAN GRAMMAR.---No. XXII. penses. I CHARLES TAUNENAU, M.D..

pra se means erect, straight, upright; e. g. star -pra se, of the l'utvoraity of l'aria, and Proteator of the (ierman and Italian

re-car-si só pra se, to stand erect; an-dir -pra se, to walk

erect. vd at the healington Proprietary Grammar Schoul.

Euphony sometimes requires the addition of the letter r to Stupava, Sprva, SM,

the particle su, especially before a word commencing with "; T'Han preparations Arnerally denote the relation of two e. g. in sur t-Na puis-sa, on a square ; sur í món-ti, on the hills ; that promen, of which is on a higher locality than sur i luoghi, on the lakes. the other, one of which surpasses the other with regard to #stup quality

Fra, Tra, Infra, Inira. e two commonly govern the accusative case, din harter, the genitive and dative. , for the

These prepositions generally correspond to the English preNhatra plan the accusante utler ile Eg skapar en

positions beturen, attcurt, and among; e. g. tra il muro ed i Hopi h**ing on a curt. Siagne en fed feladat

-me, between the wall and the river; fra ti-mó-re e xpe. ve one in the city and the earth or krundi pur and

non, between tear and hope ; e-gli sta-ra fra ù sì e il nó, he in Helenthed on one's byeust; consen

was undecided 18 he stood between yes and no); re-ena fro to be puted over ural

68-4* ***** -core, little concord sutsists between them; the head of the user mu ustitial swathini Swindlers van porno ~*** ***** *--* -tra i dues don-ed, there arose a quarrel

340 m banat; ft.

I between the two wonen; -stra-002-te ca fra i po-te-ri, distrito hit the horns over

bute that among the poor; the gas esetri, among the res: ; * * * *

#4=muertrai--ri, te must be enumerated among is the most ima dos ide prema upus bazes 2008 upon the bad onesThey also very frequency signity which is ANNA!

****

;; e. Si tra paehe yir, in a few days; Áo pro* **** **** WEn us Upx

NESL di ro! roll-pre tre øktori, be premised to retard V di Hot Pond are no more mom so gou die huis: With three dars; 19-os s* ** :-* *-11-276-ne, ali of Hind *** A***** Her Bij *-* were for the died in the earse of our you. 14 ford fra ****

Before the renersi primens me, k, etc., try and trs bare a i up

peculiar meaning correspong to the Ensisa prepositisha X in

han dari are used as it were in be pisce of sometro me, ses-7.1, Wines with buitieg we

106.3-*, be esan さいたまっていないよな

, fot. Sser ! literar, var 228 1220 T8 m2 *****

0-9 freer grozs myseis; $*-*-*
c.
、、、、、、、、、次
13 em&s***erer som

sides : 6-2-5
minha e ressen: a ..-"!

.

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

13

[ocr errors]

answer.

gli uô-mi-ni. Fra gl' in-fe-li-ci. Dis-côr-dia fra ma-rí-to e

COLLOQUIAL EXERCISES.- ITALIAN-ENGLISH, mó-glie. Cid rê-sti fra di noi; si-a dét-to fra noi, l'-o di. cé-va fra me stés-80. E-gli ver-rà fra diê-ci giór-ni. Fra qui I mid-i fra-těl-li, my brothers. | Al--gro, cheerful, gay, merry, e Pa-squa; fra qui e ôt-to giór-ni. Non lo sô, ma lo sa-prô I tuo.i fra-têi-li, thy brothers. sprightly, jolly, jovial. bê-ne tra pô-co. Per-det-te-ro i ne-mi-ci tra môr-ti e pri-gio- I suó-i fra-tél-li, his (her, its) Ta - to, whole, entire, all, niê-ri nô-ve mi-la uô-mi-ni. Ve lo di-rò fra quát-tro ốc-chi. brothers.

every. Fra noi pás-sa ú-na strét-ta a-mi-cí-zia. Han-no par-la-to n -mo, the apple.

Tác-to 1 món-do, the whole sêm-pre bát-to vó-ce fra ló-ro dú-e.

La -ra, the pear,

world, all the world.

La ci-riế-gia, the cherry. Tut-ta la ca-sa, the whole VOCABULARY.

Il ca-ne, the dog.

house.
Magonza, Mentz.
Tavola, table.
Il gat-to, the cat.

Di-o, God.
Reno, Rhine.
Io sto, I stand, I am.

Fe-de-le, faithful, loyal, trusty, La tér-ra, the earth, earth,
Francoforte, Frankfort. Timore, fear.

true,

land, ground, soil; country, Meno, Maine (river), Speranza, hope.

A-da-cqua-to, watered, washed, province; estate, farm. Odera, the Oder (river). Si puo parlare liberamente, one

bathed.

La nót-te, the night.
Fatto, fact, deed, act (sul fatto, may speak unreservedly. E-gli-no han-no, they (m.) have. Il pra-to, the meadow, pasture-
in the act, in the very act).

field.
Scoglio, rock (in the sea, river, E'l-le-no hun-no, they (f.) have.
Vi prometto, I promise you. etc.), cliff, crag.

Il mi-o, mine.

I mism-do, the world.
Fede, faith,
Fiume, river.
Il -o, thine.

Tit-ti i fió-ri, all flowers.
Qualche, some.
Il più sfortunato, the most un-
Il -o, his, hers, its.

Tit-ti gli -mi-ni, all men,
Tavolino, table.
fortunate.
Il no-stro, ours.

every body.
Riccardo, Richard.
Genitore, father.
Il -stro, yours.

Tất- te de ci-se, all houses.
Assiso, seated, sitting. Infelice, unhappy, wretched, Il -ro, theirs.

Pian-to, wept, shed tears, be-
Sasso, stone, rock,
unlucky.

Il faz-zo-lét-to, the pocket- wailed,
Voglio suonare, I wish to play. Discordia, discord.

handkerchief.

Cred-to, created, produced,
Aria, air, tune, song.
Marito, husband.

I toc-ca--pis, the lead-pencil. caused.
Clavicembalo, harpsicord, piano- Moglie, wife.

Tri-sto, sad, afflicted, melan. Man-di-to, sent.
forte.

Crò resti, that must remain. choly. Non saprei rispondervi, I should sia detto, be it said (ciò resti fra A'-mo i miê-i fra-têl-li e le mi-e so-rel-le. A'-mo án-che i not be able to give you an di noi, sia detto fra noi, we miê-i cu-gi-ni e le mi-e cu-gi-ne. I tuô-i fió-ri só-no bêl-li ;

must keep it a secret, or to di miê-i só-no án-che bel-li. Qué-sta dôn-na-ma i suô-i fan.
Tale, such,
ourselves).
ciúl.li. Mi-o fra-têl-lo ha per-dú-to le sú-e pén-ne.

Ho
Punto, point, subject.
Io diceva, I said.

ri-ce-vú-to dú-e pó-mi e quất-tro pé-re da qué-sto giar-diBaule, trunk, chest.

Stesso, self (io diceva fra me niê-re. Le mi-e ci-riê-ge só-no bel-lís-si-me. Quest' uô-mo Carrozza, carriage, coach. stesso, I said to myself). ha per-du-to i suô-i a-mi-ci, e qué-sta dôn-na ha per-du-to le Ha pianto, he has shed tears. Qui, here; now.

sú-e a-mi-che. Hô dá-to i miê-i pó-mi a tú-o cu-gi-no. Hai Di lui, of him, his. Pasqua, Easter.

tu a-da-cquá-to i tuô-i fió-ri? Hð a-da-cquá to i miê-i ed i Disgrazia, misfortune. Otto, eight (fra qui e otto giorni, tuô-i. Mi-a cu-gi-na ha án-che a-da-cqua-to i suô-i. I tuô-i Ripone, he puts again.

within a se'nnight); fra-têl-li hán-no com-prá-to dú-e ca-ni che so-no mól-to feSottocoppa, saucer, salver. Non lo so, ma lo saprò bene, I do dé-li. E'-gli-no hán-no dá-to un ca-ne a mi-a cu-gi-na. Le Bicchiere, glass.

not know, but I shall be| míve so-rel-le han-no ri-ce-vu-to dú-e gat-ti da no-stro zi-o, Non ha diritto veruno, he has sure to know it.

él-le.no só-no con-ten-tís-si-me. Lui-gi ha per-dú-to i suô-i no right whatever. Riconoscenza, gratitude, ac

Poco, little (tra poco, fra poco, 11-bri ed i miê-i. A-vé-te voi ve-du-to i nô-stri fra-têl-li e le knowledgment.

in a little or short time, ere | nô-stre so-rel-le ? Hô ve-du-to i vô-stri cu-gi-ni e le vô-stre Riposatevi, you may rely.

long, soon, shortly, yet a cu-gi-ne. Dó-ve só-no i nô-stri man-têl-li ed i vô-stri cap

little while), Parola, word.

pêl-li? Ab-bia-mo per-du-to i nô-stri faz-zo-lét-ti, ed i vòQuello che, what. Perdettero, lost.

stri. I n0-stri cu-gi-ni só-no ar-ri-va-ti. Le nô-stre so-rêl-le Nemico, enemy; Cuore, heart.

son par-ti-te qué-sta set-ti-ma-na. Mi-o pá-dre e mi-a ma-dre Sempre, always.

Morto, m., dead, dead body. só-no tri-sti. Le mi-e cu-gi-ne só-no sêm-pre al-lé-gre. Ab

Prigioniere, prisoner.
Labbro, m., lip (pl. labbri, m., Nove mila, nine thousand.

biá-mo a-da-cqua-to i nô-stri fió-ri. A-vé-te voi án-che a-daor, better, iabbra, f.)

cqua-toi mie-i? Le vô-stre bot-tô-glie só-no pic-co-le, ma , gives (i.e, is situated to

Ve lo dirò, I shall tell it le nô-stre só-no mól-to grán-ci. I tuô-i fra-têl-li hán-no wards, faces or fronts). you.

ri-ce-vu-to dú-e toc-ca-la-pis da mi-o cu-gi-no; é-gli-no só-no Quattro, four.

gli a-mi-ci di mi-o cu-gi-no. Hô com-pra-to tre toc-ca-la-pis Occhio, m., eye, pl. occhi (ve lo per i fan-ciúl-li di nô-stro zi@. Dó-ve eó-no le vô-stre so-iel

dirò fra quattro occhi, I shall le? E'l-le-no só-no a Mi-la-no. Ed i vô-stri fra-têl-li? E'. Influsso, influence.

tell it you when nobody is gli-no só-no par-ti-ti per Pa-rí-gi. Nô-stra má-dre ha com.

present, when no one else is prá-to sê-i bic-chiê-ri per le nô-stre cu-gi-ne. Tút-ti i mie-i scere, to be born, come forth, Noi, us. by, in private).

a-mí-ci só-no par-tí-ti. Qué-sta pô-ve-ra dôn-na ha per-dúappear, arise (far del giorno, Passa, passes, passes on.

to tát-ti i suối fan-ciú1-li. Mi-0 Lí-0 ha ven-du-to tút-te le

sú-e cá-se. Tút-ti qué-sti tê-mi só-no fa-cil-lis-si-mi. Abbonecore del giorno, dawn, day- Stretto, m., stretta, f., narrow, bia-mo com-prá-to tút-te qué-ste bot-ti-glie. A'-mo tút-ti close,

gli uô-mi-ni. -gia dú-to tút-te le ne. In passa una stretta amicizia, we fá-ci-le. La nô-stra cu-gi-na ha pián-to tút-ta la nôt-te.

-o ha creá-to tút--ra-tút

[ocr errors][ocr errors]

Strada, street.
Stella, star.
Non – aleun, not any.

Fare, to do, make, cause; na

[ocr errors]

break; sul far or al far del
no, at the )
Sera, evening (far della sera,

dusk of sul
far della sera, in sulla sera, Sotto, under, beneath, below.
was coming on,

tone, low voice).
ing drew near, etc.)
Meaza notte, midnight, twelve | Due, two (hanno parlato sempre qué-sta pô-ve-ra dôn-na.

o'clock at night (sulla or in
sulla mezza notte, a
notte, in the middle of the

each other
night, at midnight),
Monte, mountain.

90 yine in oud nascere del gior- Amicizia," friendship (fra noi eut-teremstan-zeci su-no quat-iro spec-chj

. Tút-to il te-ma e aluering evening twilight, Hanno parlato sempre, they have bti pratite Hai tu serít-eo tút-te que-ste lèt-te-re ? Il giarto promovening, when night Voce

, voice (sofern voce; inela Town questi bei a-ho-144 -Tut-te-que-ste ca-se só-no di mi-o zi-o.

always spoken.

di-niê-re ha man-da-to tút-te qué-ste ci-riê-ge a mi-a 80-161-la. Mí-o cu-gi-no è ar-ri-va-to con tuti i suô-i a-mí-ci. Mi-a zí-a ha man-da-io tút-te qué-ste pé-re e tút-ti qué-sti pó-mi a

mezza

sotto voce fra loro due, both
of them always spoke with

in low
voice).

COLLOQUIAL EXERCISES.- ENGLISH-ITALIAN.
My brothers are very melancholy. Thy books are useful.

&

* Pl, of bêl-lo.

« ForrigeFortsett »