Udkast til love med begrundelse o.s.v

Forside
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 118 - Europas, der germanischen und romanischen, und bekannt ist, wie im Englischen sich beide zu einander verhalten, indem jene bei weitem die sinnliche Grundlage hergab, diese die geistigen Begriffe zuführte. Ja die englische Sprache, von der nicht umsonst auch der...
Side 119 - ... ich kann natürlich nur Shakespeare meinen, gezeugt und getragen worden ist, sie darf mit vollem Recht eine Weltsprache...
Side 311 - Af den ved kgl. resolution af 14de februar 1865, for at tage under overveielse og afgive forslag til en forandret ordning af det hoiere skolevsesen nedsatte kommission.
Side v - Febr. 1865 for at tage under Overveielse og afgive Forslag til en forandret Ordning af det høiere Skolevæsen nedsatte Kommission.
Side 246 - Middelskolen skal have et sexaarigt Kursus. Dog kan den paa Steder, hvor der findes andre Skoler med Klasser, som svare til dens lavere Klasser, indrettes med et Knrsus, der er kortere, dog ikke under tre Aar.
Side 257 - Skolen skal ved sine disciplinære Foranstaltninger søge ei alene at bortfjerne Hindringerne for en frugtbringende Undervisning, men ogsaa at medvirke til Disciplenes kristelige og sædelige Opdragelse. Disciplenes Færd bør derfor ogsaa udenfor Skolen, naar de ei ere under Forældres eller Foresattes umiddelbare Tilsyn , være Gjenstand for Lærernes Opmærksomhed.
Side 254 - At han har tilegnet sig en Oversigt over Fysiken og et nærmere Kjendskab til Mekanik og Varmelære.
Side 6 - Calligraphie, samt, naar og hvor det findes giørligt, ogsaa i det tydske og franske Sprog. Endeligen gives saavel i de fuldstændige Skoler, som i Middelskolerne, naar og hvor det kan skee, Underviisning i Naturkundskaber, Anthropologie, det engelske Sprog, Tegning, Vocalmusik og Gymnastik.
Side 118 - ... das Aufgeben und Zerriitten alter Lautgesetze, durch den Wegfall beinahe samtlicher Flexionen eine grossere Kraft und Starke empfangen als die Englische, und von ihrer nicht einmal lehrbaren, nur lernbaren...
Side 192 - Klasse beholdes Læsning af det nye Testament i Grundsproget, forenet med Forklaring og Udvikling i religiøs Retning. Men hverken heri eller i Religion som Fag, forsaavidt dette er bibeholdt til Skolekursete Slutning, aflægges Prøve ved Afgangsexamen.

Bibliografisk informasjon