Games of the Vienna Tournament of 1882: A Selection of the Best and Most Brilliant Games

Forside
Torsch bros., 1882 - 60 sider
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Innhold

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 1 - НОТГНКШ. .. 1 P to К 4 1 P to К 4 2 К Kt to В 3 2 Q Kt to В 3 3...
Side 16 - К 4 1 P to К 4 2 Kt to Q В 3 3 Kt to В 3 2 Kt to Q В 3 3 Kt to В 3 4 В to Kt 5...
Side 12 - EABNSHAW. 1 P to К 4 2 Kt to К В 3 3 В to Kt 5 4 В to R 4 6 P to Q 4 7 P to Q 5 8 R to R sq 9 Kt t.
Side 23 - EVANS 1 P. to K. 4 2 K. Kt. to B. 3 3 KB to QB 4 4 P.
Side 5 - B 4 4 P to Q Kt 4 5 P to В 3 6 P to Q 4 7 Castles 8 Q to Kt 3 9 P to К 5 10 Kt t.
Side 14 - Halifax. 1 P to К 4 2 Kt to Q В 3 3 P takes P 4 В to В 4 5 Q to В 3 6 К Kt to К 2 7...
Side 18 - Kt to К В 3, 3 P to K Kt 4, 4 P to KR 4, 4 P to Kt 5, 5 Kt to K 5...
Side 7 - P to QR 3 4 В to R 4 4 Kt to В 3 5 Castles 5 Kt takes P 6 R to...
Side 22 - BROWN. 1 P to К 4 2 К Kt to В 3 3 В to Kt 5 VAN DYKE.
Side 29 - К 3 Constituting the French Defence. It gives a safe but dull game, with the exception of a few variations. 2. P to Q 4 2. P to Q 4 3. P to К 5 3. P to Q В 4 4.

Bibliografisk informasjon