Den beromte og velfortiente M. Anders Bordings poëtiske Skrifter: i tvende Parter, den Første, befattende hans adskilligeslags Vers ... den An den, indholdende alle hans Mercurier, eller maanedlige Tidender paa vers, ved ... Friderich Rostgaards, og ... Peder Terpagers ... deres Flid ... samlede, og ... til Trykken befordrede, Volum 2

Forside
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Utvalgte sider

Vanlige uttrykk og setninger

Bibliografisk informasjon