Sidebilder
PDF
ePub

THE

Eclectic Review.

MDCCCXXVII.

JULY-DECEMBER.

NEW SERIES. .

VOL. XXVIII.

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικήν λίγω, ουδε την Πλατωνικήν, και την 'Εσι-
κουρείον τι και 'Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρισίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το 'ΕΚΛΕ' κτΙΚΟΝ φιλοσοφίας

CLEM. ALEX, Strom. L. 1.

LONDON:

B. J. HOLDSWORTH,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD;

SOLD BY JOHN ANDERSON, JUNIOR, EDINBURGH; W. COLLINS,

GLASGOW ; AND R. M. TIMMS, DUBLIN.

[ocr errors]

Puidus The I cane

Toni me Xamrose Panes De

at the Sexe

P.Wscousses Time A Poems
2.ets Past's St-Back
Acties.es succes mans do Ces ou des recebi

me de Dea Frases 2 2 Facate de Theangle Protesceze de 1 Seads

DE * X.ca Fe N. SO
Eerste Sexes Coca de Erisa 1525
Bences of the Reche Sickr
Faces's Nest Etz Hauses of Tai Di Lancaster
Rox's Sizze a se Pracester: Bogde z Gency
Select Let Love

95. 189. 297. $87.493.59
Sage's Rocamos e Hisara Perang Cards
Sabes Persa.
Spext of the Fall of Farkasse de Redesign is locand
Sucrary Hours

Tavior's History of the Transpassion of Ancieet Books to Modern Tunes

The Asunt

The B.100

The Ragning Vice

The Winter's Wreath

Thompson's Traveds and Adventures in Southern Africa

Three Months in Ireland

IN

Timkowski's Travels of the Russian Mission through Mongolia to China, &c.

[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW,

FOR JULY, 1827.

* Art. I. 1. The State of the Protestant Religion in Germany : in a

Series of Discourses preached before the University of Cambridge.
By the Rev. Hugb Jaines Rose, M.A. of Trinity College and

Vicar of Horsham. 8vo. pp. 200. Price 8s. Cambridge, 1825. 2. Der Zustand der Protestantischen Religion in Teutschland, &c.;

being a German Translation of the preceding. With a Preface and Annotations. Small 8vo. pp. 236. Leipzig, 1826. Price (at

Treuttel-and Würtz's, London) 58. 3. Reflexions suggérées par l'Annonce du Concours qui doit s'ouvrir,

pour la Nomination de Deur Professeurs à la Faculté de Théologie Protestante de l'Academie de Montauban. Par M. Stapfer, ancien Pasteur, &c. 8vo. pp. 45. Paris, 1824. Inserted in the Archives

du Christianisme du XIX. Siecle. Septième Année. А

GLANCE at the extent of human depravity, intellectual

or sensual, may lead us to apply the proverbial question of Solomon, " Is there any thing whereof it may be said, See, this is new ?” The newest objections and theories of infidelity are rarely any other than reproductions, in more modish dress, of older speculations. Voltaire, and his confederates on the Continent, forged their light missiles out of the heavy materials produced by the English deists, who had by a few years preceded them; and their arguments, as to general suggestion, and often as to specific form, may be traced to the Manichean Faustus, to Julian, or to Celsus. The early replies, also, of Origen and Eusebius were noble models to the best Christian advocates of modern times. In a word, the weapons which are employed to assail the cause of truth and goodness, and the armour by which it is defended, are, in all periods of time, substantially the same. The weeds of unbelief grow in the evil heart of man; they bave always a character congenial to their soil; and they can never be eradicated till its nature undergoes a Divine change.

VOL. XXVIII, N.S.

B

Dia disgris *TIE FI SE SL re, do dio 2013 mai 2.5 razi Germ

2 IN 1-e gond a ** tutis S.-3 11 KES 1*** ea $

250 as surm. TFTCH 2:1 3* i I u induen CULPEN 2215 22 ESTIS TIES LE, therefir Ar Fil të DIE U ISu jer to be s chic * L. 1. 2 ss riasses of

er at se 2: ST pastis ERC TESTS I Q1: ITTOLINE SCHLIESSE critics, 22. CSINUSE S

TE DITA zer SCHE = ns-e Doral ce sens 3:34 Dislal ragada te se ne sera in re al 22000 Trens udi

12:35 Toreme.. Er = Tanks - zne boce of Genesis si coe C İS US CICON e ori in a Time ISIT DUMEL -22. sone fac DE LINHet Fanart SIT 1TBTfab.e-TE the most isza si ma vee te scairable Eventas a X2 BIÈ is coat TDS DE CER of a dins

Das Deen CFTET BANUBC. ED ET sustained, i OSZLine ceci si decide is bases; e.-Tbatt: Fotos se e Dergs End Demac jesde o Leir country sames us the acte de raused by the inspiration of gestes, so be DED: of the Lord te groase torped and seles IJDès, 23 SAT.DE DO E DI Did fuiarty than tbe corjectures shih were scoresta pieni perucal views apd tr access to tée secreis of caps and cabinets.-Tha Jesos a csecs tbe best aod w.sest cf cen, possessing peck har gep us and an elerauga of soul far above his age anà tion.-Tb2t, seeing bis coutrymen suck in ignorance and superstition, and apprised of the depravity of the idolatrous nations, be formed the grand conception of a pure, simple, and rational religion, founded on the Cdity of the Godhead, enjoising universal virtue, having as few positive doctrines and outward institutions as possible, and, therefore, adapted to all times and all countries.- That, in order to accomplish his por pose the more readily and safely, he entered into a temporary compromise with the popular opinions and phraseology, assuming to be the Messiah whom the nation expected, and applying to himself various passages of the prophets, such as were calculated to excite the highest veneration.-That, by superior natural science, and by dexterously availing himself of fortunate coincidences, he impressed the bulk of the people with the belief of his possessing supernatural powers,-an

2.tifice very excusable on account of its benevolent and vir

10us motive. - That, by the envy, revenge, and selfish policy - the Jewish ecclesiastical leaders, he was condemned to die; wat he was fastened to a cross, but (in consequence, perhaps,

f previous management by some friends in power) was not sortally hurt; that he was taken down in a swoon, and laid e a cool and secluded recess within a rock, where, by the skill nd care of his friends, animation was restored. That, when -covered, he concerted measures with his confidential aderents for carrying on his noble and generous views; that, rom a secure retirement, known to only a very few of his most atimate disciples, he directed their operations; and that, in a Personal interview near Damascus, he had the admirable ad

Iress to conciliate Saul of Tarsus, and persuade him to join - he cause with all the weight of his talents. That he probably ived many years in this happy retirement, and, before his leath, had the pleasure of knowing that his moral system was extensively received both by Jews and by men of other naions.—That this religion, though a human contrivance, is the best and most useful for the general happiness of mankind, and therefore ought to be supported and taught, at least, till the prevalence of philosophical morality shall render it no longer needful.

Such a system as this is held boldly and throughout by some, and by others in various degrees of approximation. They go

under the denominations of Rationalists, Neologists, and Antisupernaturalists; and we have been informed that other terms are employed to express, like the nomenclature of a West Indian population, the differing shades and hues of this belief or non-belief. We may remark, by the way, that the former of these appellations is very unhappy, and ought to be strenuously protested against. It implies a concession which we regard as false and injurious; it dishonours the inestimable gift of God, which distinguishes from the brutes, and on which alone accountableness and religion can rest; it pays a most unfair compliment to persons who are far from deserving it, but who are eager to avail themselves of it; and it encourages the idea, that those who hold what we believe to be the genuine doctrines of Christianity, are the maintainers of a system which will not stand the test of thorough investigation.

Were any rational and impartial inquirer to go through the Neological scheme with due scrutiny, he would be able to demonstrate its utter incongruity with the facts that are acknowledged, -its irreconcileableness with the records on which it is built, and whose authenticity and sincerity it affirms. He would shew that, by the multitudes of most singular and

[ocr errors]

е ре..

« ForrigeFortsett »