Ord och bild

Forside
P.A. Norstedt & Söner, 1896
 

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Andre utgaver - Vis alle

Vanlige uttrykk og setninger

Populære avsnitt

Side 123 - Endast den gosselika gestalten med de smala axlarna var densamma. Rocken var sotig och smutsig. Vecket kring den uppåtstigande öfverläppen hade blifvit djupare och en smula grinande. På näsan och ena kinden hade han frostskador, och ögonlocken voro rödkantade och svällda af långvarig förkylning. Men rundt den i förtid kalnade hjässan stod det uppkammade håret som en uddig krona. Han höll skinnmössan i båda händerna och sökte dölja sin förlägenhet och blyghet bakom en stel och...
Side 10 - Detta lynne avskuddar dock aldrig den utländska påklädseln mer än en gång och visar sig aldrig i full nationell självständighet mer än en gång: det är i karolinernas tid, och därför är denna i ännu mycket högre grad än det trettioåriga krigets förtjänt att utforskas, vördas och besjungas.
Side 124 - Han hade nyss pä kansliet sett de upphettade ansiktena. Allt från barndomsårens upptåg fången i sin egen forntidsaktiga inbillningsvärld, satt han döf för de skärande nödropen kring vägen, och han blef misstrogen mot hvar och en, som visade en känsligare hörsel.
Side 3 - Utländska lumpaffären. Man liksom tycker sig känna hur mycket härligare de utländska lumporna måste vara än de föraktliga svenska. Samma transparang borde sättas ytterst på hamnpiren i Malmö för att säga den landstigande främlingen, vart han kommit.
Side 151 - Inbillningens logik" riktar mot Tegnérs bekanta uttalande om det dunkelt sagda äro ett självförsvar: "Det djupast sedda", säger han, "blir blott dunkelt skönjt och kan blott dunkelt sägas. I annat fall förfalskas det. Ensamt det ytliga är klart." Att själva språket berett honom stora svårigheter är uppenbart. Den mångåriga utrikesvistelsen har varit till stort men för hans språkkänsla. Han har berättat, att han och hustrun därunder långa tider samtalade på ett språk, som var...
Side 148 - ... att fattas utan blott och bart det vida allmännare formsinnet. Ju mer oförbehållsamt inbillningen kastar sin slöja, dess mer främmande och underlig skall hon synas alla utom de få, hos vilka hon händelsevis möter släktskap...
Side 148 - Konstnärerna_ måste vara tillräckligt mycket filosofer att icke för uppnåendet af »effekt» offra det logiska sammanhanget mellan bilden och sin egen världsåskådning. Det har alltid funnits tvä slag af konst: inbillningsnaturalisternas och formalisternas. Den förra är endast inbillningens säkerhetsventil och ett medium, ett transfusionsrör, hvars mer eller mindre prydliga utseende är likgiltigt. Denna konst är det intimaste dokument om mänskligt själslif, som ett århundrade lämnar...
Side 124 - ... förlorade sin värdighet. När han slutligen banat sig fram genom trängseln i stadsporten, steg han i sadeln med sina följeslagare, som nu voro sju man. Hästarna snafvade på isgatan, och några störtade, men Lewenhaupts invändningar lockade endast konungen att än hjärtlösare bruka sporren. Lakejen Hultman hade hela natten läst högt för honom eller berättat sagor och slutligen narrat honom att skratta vid den spådomen, att hade han icke af Gud uppsatts till en konung, skulle han...
Side 126 - Detestabla äro hans geberder, når han pokulert, och han manierar fruntimbret å la franqois; men hans första och sista parol alltid lyda: Auf Russlands Wohl! — , Könich Carolus lämna sina länder som rykande askehögar och icke besitta en enda vän, inte ens blant sina närmbste. Könich Carolus mer ensam än den armste trosskusk. Har ej ens en kamrats knä att gråta uti. Blant durchläuter unt mäitresser unt perucher kommer han som ett Gespenst ur ett tusentåricht mauzoleum — unt Gespenster...
Side 40 - Schrein Und warf den Schlüssel in das Meer und starb. Die Menschlein mühen sich geschäftig ab, Umsonst! kein Sperrzeug löst das harte Schloß, Und seine Zauber schlafen wie ihr Meister. Ein Schäferkind, am Strand des Meeres spielend, Sieht zu der hastig unberufnen Jagd.

Bibliografisk informasjon