Jusleksikon

Forside
Kunnskapsforlaget, 2010 - 528 sider
"Jusleksikon" inneholder ca 4500 sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet, lett tilgjengelig i alfabetisk ordnede artikler. Hovedvekten er lagt på norsk rett, men viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett og annen internasjonal rett (herunder menneskerettigheter) er også med. I denne andreutgaven er det foretatt en ajourføring i forhold til rettsutviklingen i tiden etter at første utgave kom ut. Dessuten er noen nye oppslagsord kommet til, og noen artikler er utvidet. Boken retter seg mot alle som studerer juridiske fag, ansatte i offentlig og privat administrasjon og andre som i sin virksomhet trenger korte og konsise definisjoner av uttrykk og begreper innenfor juridisk terminologi. "Jusleksikon" er også et nyttig referansebok for praktiserende jurister. Utgitt første gang i 1999.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon