Innenfor EU: en innføring i EUs beslutningsprosesser

Forside
Universitetsforlaget, 1996 - 188 sider
Universitetsforlaget, 1996. 188 s. ISBN 82-00-22606-9 Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet opp til EUs regelverk, og det som skjer i EU blir ofte svært bestemmende for utviklingen her til lands. Det erderfor svært viktig å ha kunnskaper om de enkelte EU-organene for å vite hva som skjer og for å kunne ivareta våre interesser ovenfor Unionen. Denne boken gir en lettfattelig innføring i EUs beslutningsprosesser, samtidig somden viser hvordan Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet og Europadomstolen er bygd opp og fungerer. Boken har register og litteratur- liste.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon