Boplikt: drøm og virkelighet

Forside
Kommuneforl., 2002 - 108 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Opprinnelig var den viktigste årsaken til boplikt på helårsboliger at det i enkelte områder langs kysten var stor etterspørsel etter fritidseiendommer. Det ble høye priser på disse boligene, og de ble ofte kjøpt av folk som bodde utenfor kommunen. Den enkelte kommune fikk derfor adgang til å innføre boplikt på helårsboliger (i 1974). Denne boken drøfter hvorvidt hensikten med boplikten er oppnådd og hvilke utilsiktede virkninger som har oppstått. Forfatterne legger frem resultater som gjør at det er grunn til å stille seg kritisk til boplikt, og de grunngir sine argumenter gjennom en økonomisk analyse av statistisk materiale. Materialet er delvis innhentet gjennom en spørreundersøkelse forfatterne har gjort blant huseiere og delvis hentet fra offisielle statistikker. Boken retter seg mot den politiske og administrative ledelsen i kommunene, samt huseiere, eiendomsmeklere og andre interesserte. Har litteraturliste.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon