Organisasjonsteori på norsk

Forside
Fagbokforl., 2005 - 355 sider
Finnes det noe norsk organisasjonsfag, og hva består det i så fall av? Boka tar utgangspunkt i Børre Nylehns inndeling av norsk organisasjonsvitenskap i syv ulike fag, slik de har vokst frem siden 1950-tallet: praksisfaget, psykologifaget, høyskolefaget, sosiologifaget, aksjonsfaget, statsviterfaget og økonomifaget. Hvert av disse fagene presenteres i et eget kapittel, og beskriver sentrale temaer som ledelse, økonomistyring, arbeidstakerrelasjoner, bedriftsdemokrati, organisasjonsutforming og offentlig styring. Hvert kapittel blir plassert i en faglig sammenheng og kommentert av andre aktive forskere i faget. Boka vil egne seg for studenter, forskere og lærere i organisasjonsfag ved universiteter og høgskoler. Har referanser, stikkord- og personregister.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon