Innføring i juss : juridisk tenkning og rettskildelære

Forside
Universitetsbiblioteket, 1996 - 427 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Aschehoug, 1996. 427 s., ill. ISBN 82-518-3453-8 Dette er en utradisjonell juridisk lærebok. Målgruppen er jusstudenter, og andre som ønsker oversikt over grunntrekkene i rettslig tenkning og retts- anvendelse. Boka reiser spørsmål som er så grunnleggende at det ofte tas forgitt, som: hva er rettsanvendelse, hva skiller rettsanvendelse fra skjønns- utøvelse, når gir regler frihet, og når gir de skjønn? Metodeprinsippene står i fokus. Boka forklarer hvordan gå fram for å tolke og bruke retts- regler, altså det som kalles rettskildelære. Inneholder eksempler, kontrollspørsmål, oppsummeringer, krysshenvisninger, oppgaver og veiledning til disse.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon