Penger, stål og politikk: en problemorientert innføring i EUs historie

Forside
Fagbokforlaget, 1998 - 195 sider
Boken tar blant annet for seg EUs historie, integrasjon som aktualitet, Maastricht-traktatenog Enhetsakten. De særlige utfordringer og problemer som ligger i å skrive en samtidshistorisk fremstilling av temaer som i høy grad er aktuelle politisk, er eksplisitt fremhevet. Boken er primært skrevet for studenter ved universiteter og høgskoler, særlig innenfor fagfeltene historie og statsvitenskap. Den kan også leses med utbytte av enhver med interesse for det europeiske integrasjonsprosjektet i siste halvdel av vårt århundre. PaulKnutsen arbeider som førsteamanuensis i samtidshistorie ved høgskolen i Lillehammer. Med noter, litteraturliste, stikkordregister og detaljert innholdsfortegnelse.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon