Alminnelig forvaltningsrett

Forside
Universitetsforlaget, 1999 - 572 sider
Boken gir en innføring i den alminnelige forvaltningsretten. Hovedvekten er lagt på å få frem allmenne prinsipper som ligger til grunn for enkeltreglene, og det er lagt særlig vekt på å redegjøre for problemer som har aktualitet for dagens forvaltning så som domstolprøvingen på bakgrunn avEØS-avtalen og menneskerettighetene og kravet til forholdsmessighet, og på bruken av avtaler og vilkår. Har doms- og stikkordregister.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon