Forvaltningsrett

Forside
Universitetsforlaget, 2010 - 602 sider
Boken inneholder flere nye avsnitt, bl.a. om rettskildene i forvaltningsretten, forholdet mellom "alminnelig" og "spesiell" forvaltningsrett, forvaltningsrett og andre rettsdisipliner og forvaltningsrett og EØS-rett, fagets konstitusjonelle dimensjon og norsk forvaltningsrett i komparativt perspektiv. Boken er ført à jour i lys av ny lovgivning og rettspraksis siden forrige utgave. Stoff om nasjonale og internasjonale menneskerettigheter, EØS-rett og kommunalrett av betydning for alminnelig forvaltningsrett er fortsatt med. Hele teksten er gjennomarbeidet for å gjøre den enda mer tilgjengelig, og boken er nå utstyrt med margstikkord for å gjøre den enklere å finne frem i. Systematikken er et avgjørende hjelpemiddel for å forstå helheten i et fag og dermed også for å få grep om de mange enkeltheter. Bortsett fra omstruktureringen av Del 1, tar denne utgaven utgangspunkt i hovedtrekkene av den systematikk som ble utviklet med sikte på 7. utgave. I tillegg til å være en sentral lærebok, er Forvaltningsrett aktuell i forvaltningen og for advokater og dommere, politikere, samfunnsvitere og andre som har behov for innsikt i den juridiske dimensjon av virksomheten i stat og kommuner og av myndighetenes forhold til private.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon