Forbrytelse og straff: lærebok i strafferett

Forside
Tano Aschehoug, 1997 - 617 sider
Boken gir en bred fremstilling av strafferetten. Hele den alminnelige del og utvalgte emner i den spesielle del er behandlet. Det er også gitt et overblikk over straffeprosessen. Detteer en bok for alle som vil lære - og forstå - strafferett. Forfatterene har lagt stor vekt på å skape interesse hos leseren og på å gjøre boken forståelig og pedagogisk. Boken krever ikke forkunnskaper i jus og egner segbåde på universitetsnivå og høgskolenivå. Den er spesielt tilpasset offentlig rett grunnfag ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Men den tar også opp problemstillinger med sikte på viderekomne studenter ogpraktiserende jurister. Med litteraturliste, lov-, doms- og stikkordregister.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon