Hindringsfritak: det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven [paragraf] 27

Forside
Gyldendal, 2011 - 302 sider
Reglene om erstatningsansvar ved kontraktsbrudd er en sentral del av norsk kontraktsrett. Denne boken tar utgangspunkt i en analyse av ansvarsreguleringen i kjøpsloven ʹ 27 og den internasjonale regelen i CISG artikkel 79. Boken illustrerer hvilken stor betydning de internasjonale rettskilder kan ha for innholdet i norsk kontraktsrett, og viser at regelen i kjøpsloven ʹ 27 snarere bør betegnes som et hindringsfritak enn et kontrollansvar. "Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven ʹ 27" er basert på Anders B. Mikelsens ph.d.-avhandling fra 2010. Han arbeider i dag som advokat i Kvale Advokatfirma DA.-.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon