Hindringsfritak: det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven [paragraf] 27

Forside
Gyldendal, 2011 - 302 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Reglene om erstatningsansvar ved kontraktsbrudd er en sentral del av norsk kontraktsrett. Denne boken tar utgangspunkt i en analyse av ansvarsreguleringen i kjøpsloven ʹ 27 og den internasjonale regelen i CISG artikkel 79. Boken illustrerer hvilken stor betydning de internasjonale rettskilder kan ha for innholdet i norsk kontraktsrett, og viser at regelen i kjøpsloven ʹ 27 snarere bør betegnes som et hindringsfritak enn et kontrollansvar. "Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven ʹ 27" er basert på Anders B. Mikelsens ph.d.-avhandling fra 2010. Han arbeider i dag som advokat i Kvale Advokatfirma DA.-.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon