Konflikt, mekling og rettsmekling

Forside
Universitetsforlaget, 2008 - 328 sider
Boken gir en grundig innføring i mekling og konflikthåndtering. Mekling som konfliktløsningsform brukes i dag på ulike områder, f. eks. i skoler, arbeidsliv, næringsliv, naboskap og familier. Mekling benyttes også i stadig økende grad av domstolene og andre tvisteløsningsorganer. Boken tar for seg alle sidene ved mekling i både teori og praksis. Den henvender seg til dommere, advokater, medlemmer av konfliktråd, meklere av konflikter i arbeidslivet og næringslivet, studenter og mer generelt til alle som er interessert i mekling i sivile saker. Bokens tre deler tar henholdsvis for seg konflikter, kommunikasjon og forhandlinger, meklingsprosessen og etikk.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon