Knophs oversikt over Norges rett

Forside
Kåre Lilleholt
Universitetsforlaget, 2009 - 907 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Siden Ragnar Knophs første utgave i 1934 har boken hatt en særstilling innen norsk juridisk litteratur. Opprinnelig var den ment som innføringsbok for juridiske studenter, men har med tiden fått en unik plass som oppslagsverk for alle, jurister så vel som ikke-jurister, som har behov for en introduksjon til et ukjent rettsområde. Blant de mange temaene boken tar opp, kan det nevnes blant annet reglene om kjøp og salg, familie og arv, erstatning, arbeidsforhold, skatt og eiendom, straff, i tillegg til en rekke andre temaer. Boken gir også bakgrunnskunnskaper om forholdet mellom Storting og regjering, organiseringen av domstolene og juridisk metode. Hvert rettsområde blir behandlet av en av Norges fremste jurister innen feltet. Kåre Lilleholt har vært redaktør for denne utgaven. Boken er gjennomgående revidert og fornyet siden forrige utgave. Emnene beskrives i et godt og fortellende språk, som gjør stoffet lett tilgjengelig. Boken er den sentrale innføring og den uunnværlige førstehjelpspakke for praktikere og studenter, primærkilden til informasjon om rettsreglene på ukjente områder og nøkkelen til oppdatering av egen kunnskap.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon