Innføring i juss: juridisk tenkning og rettskildelære

Forside
Universitetsforlaget, 2010 - 483 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Dette er en utradisjonell juridisk lærebok som løfter frem spørsmål som er så grunnleggende at de ofte tas for gitt, så som: - Hva er rettsanvendelse? - Hvilke bestanddeler består rettsanvendelse av? - Hva skiller rettsanvendelse fra skjønnsutøvelse? - Når gir regler frihet, og når gir de skjønn? Denne reviderte utgaven av Innføring i juss er en fullstendig omarbeidet versjon av utgaven fra 1996. Boken forholder seg til fire nye tendenser i rettskildelæren: internasjonaliseringen, digitaliseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk, og påstanden om at rettskildebruk er mer lukket enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på. Boken er rik på litteraturhenvisninger. Metodeprinsippene står i fokus. Boken forklarer hvordan du skal gå frem for å tolke og bruke rettsregler, altså det som kalles rettskildelære. I tillegg tar den opp metodereglene for kontraktstolking, testamentstolking, traktattolking, tolking av stortings-, doms- og forvaltningsvedtak, og den diskuterer forholdene mellom disse reglene og rettskildereglene. Boken inneholder eksempler, kontrollspørsmål, oppsummeringer, krysshenvisninger, oppgaver og veiledning til kontrollspørsmålene og til oppgavene. Fremstillingen er lagt opp slik at arbeidet med boken skal være lystbetont.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon