Konstitusjonelt demokrati: statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys

Forside
Fagbokforlaget, 2015 - 483 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelsene blir ikke bekreftet, men Google ser etter falskt innhold og fjerner slikt innhold som avdekkes
Janusansiktet symboliserer konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Men samtidig begrenser den statens handlefrihet - så lenge grunnloven ikke selv blir endret. Vår historiske arv er både viktig og interessant. Den som ikke kjenner til år som 1814 og 1905 eller 1800-tallets kamper mellom storting og kongemakt, forstår ikke vårt samfunn. Men 1800-tallet blir utilstrekkelig som referanseramme for å forstå grunnloven som politisk redskap og som ramme for det politiske liv i vår egen tid. Derfor legger denne boken særlig vekt på å forstå konstitusjonen i et prinsipielt og komparativt lys. Ved siden av å gi et grunnlag for forståelse, kan dette gi et vesentlig bidrag til kunnskap og debatt om styringssystemet og dets utfordringer i årene som kommer. Boken henvender seg til alle med politisk og konstitusjonell interesse, med studenter i jus og samfunnsvitenskap som særlige målgrupper. Tredje utgave er oppdatert til høsten 2014. De omfattende grunnlovsendringene våren 2014 er innarbeidet. Hele teksten er gjennomgått med sikte på ytterligere tilgjengelighet og klarhet.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon