Alminnelig strafferett

Forside
Universitetsforlaget, 2004 - 629 sider
"Alminnelig strafferett" må regnes som Andenæs hovedverk og boken behandler de strafferettslige grunnproblemer. Denne utgaven har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Boken legger også vekt på å fremstille straffens virkemåte og begrensninger. Denne utgaven er ved Magnus Matningdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn. Har registre og litteraturliste.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon