Kjøpsrett

Forside
Universitetsforlaget, 2005 - 310 sider
Boken setter norsk kjøpsrett inn i en internasjonal ramme. Foruten henvisninger til relevant rettspraksis og litteratur i Norden, inneholder den utførlige referanser til standardverk om CISG (the UN Convention on the International Sale of Goods). Grunnteksten er skrevet som lærebok for studenter, og omfattende tekster i petit gjør den nyttig som håndbok for advokater, dommere og andre praktikere. Har doms- og stikkordregister. 310 s. Ib. 2005.

Bibliografisk informasjon