Ansvar for ytringer på nett: særlig on formidlerens ansvar

Forside
Universitetsforlaget, 2008 - 267 sider
Boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold. Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører: den originære ytrer, teknisk personale og overordnede. Retten til å ytre seg "ytringsfriheten" er en grunnleggende menneskerett. I norsk rett er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Tilsvarende er ytringsfriheten stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 10. Det er ikke alle ytringer som vernes av ytringsfriheten. For eksempel har vi bestemmelser som forbyr pornografiske ytringer, rasistiske ytringer, ytringer som er egnet til å skape ringeakt for religiøse eller etniske grupper osv. En ytring kan fremsettes på flere måter. Denne boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for enhver form for melding, utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg altså om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold. Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører: Den første kategorien er: den originære ytrerens ansvar. "Originær ytrer" er den som formulerer eller fremmer selve ytringen.

Hva folk mener - Skriv en omtale

Vi har ikke funnet noen omtaler på noen av de vanlige stedene.

Bibliografisk informasjon