Om Google Boksøk
Oversikt
Tanker og meninger
Generell brukerstøtte

Partnerprogram
For utgivere og forfattere
Registrer deg nå
Brukerstøtte for partnere

Bibliotekprosjekt
Oversikt
• Bibliotekpartnere
Brukerstøtte for bibliotekarer

Bibliotekpartnere

Bayerns statsbibliotek

«Med dagens kunngjøring åpner vi biblioteket vårt for hele verden og bringer den sanne hensikten med biblioteker – oppdagelsen av bøker og kunnskap – et langt skritt videre inn i den digitale epoken. Dette er et spennende forsøk på å hjelpe lesere fra hele verden med oppdage og få tilgang til Tysklands rike litteraturtradisjon på Internett – når som helst, hvor som helst.»

– Dr. Rolf Griebel, generaldirektør ved Bayerns statsbibliotek

Les mer om Bayerns statsbiblioteks deltakelse i prosjektet [på tysk].

Columbia University

«Vår deltakelse i Google Boksøks bibliotekprosjekt vil utgjøre et betydelig tilskudd til de omfattende digitale ressursene bibliotekene allerede tilbyr,» sier James Neal, universitetsbibliotekar og visepresident for informasjonstjenester ved Columbia University. «Det vil sette bibliotekene i stand til å gjøre enda større deler av de ekstraordinære arkivene og spesialsamlingene tilgjengelig for akademikere og forskere over hele verden, på måter som til syvende og sist vil endre den akademiske verden.»

– James Neal, universitetsbibliotekar og visepresident for informasjonstjenester ved Columbia University

Les mer om Columbias deltakelse i prosjektet.

Committee on Institutional Cooperation (CIC)

«Partnerskapet med Google er et av de mest ambisiøse tiltakene i CICs historie, og leder an en bemerkelsesverdig forvandling av bibliotekstjenester og informasjonstilgang. Vi åpner disse ressursene både som et fellesgode blant universitetene så vel som et offentlig gode med større tilgjengelighet.»

– Barbara McFadden Allen, direktør for CIC

Les mer om CICs deltakelse i prosjektet

Cornells universitetsbibliotek

«Forskningsbiblioteker er i dag integrerte partnere i den akademisk virksomhet ved sin støtte til forskning, undervisning og læring. De tjener også fellesskapet ved å forsterke tilgangen til verkene til verdens beste tenkere. Som et stort forskningsbibliotek er Cornells universitetsbibliotek glade over å bli partnere med Google, sammen med lignende institusjoner. Resultatet av dette partnerskapet har ført til en betydelig reduksjon av tiden og innsatsen som kreves for å tilby akademiske fulltekstressurser på Internett.»

– Fungerende bibliotekar ved Cornells universitetsbibliotek, Anne R. Kenney

Les mer om Cornells universitetsbiblioteks deltakelse i prosjektet

Harvard-universitetet

«Det nye århundret bringer viktige nye muligheter for biblioteker og deres brukere, og Harvard er intet unntak i så måte. Samarbeidet mellom store forskningsbiblioteker og Google vil skape et viktig fellesgode med fordeler for studenter, lærere, lærde og lesere over hele verden. Prosjektet utnytter nettets potensial slik at brukere kan finne interessante bøker med en presisjon og en hastighet som tidligere var utenkelig. Brukeren får deretter veiledning i å finne bøker på lokale biblioteker eller kjøpe dem fra utgivere og bokhandlere. I tillegg vil vi få enda større tilgang til bøker uten opphavsrett.»

– Sidney Verba, direktør ved Harvards universitetsbibliotek

Les mer om Harvards deltakelse i prosjektet.

Ghents universitetsbibliotek

«Det er en begivenhet for oss å kunne åpne bøkene og bibliotekene våre til hele verden gjennom dette prosjektet. Dette er et spennende forsøk på å hjelpe lesere – uansett hvor de befinner seg – til å oppdage og få tilgang til Belgias og Europas rike litteraturtradisjon og kultur. I tillegg til dette holder vi på å starte et flerårig prosjekt for å renovere biblioteksbygningene våre, og mens dørene til bibliotekene er låst, vil bøkene forbli åpne for studenter og akademikere via Google Boksøk.»

– Sylvia Van Peteghem, hovedbibliotekar ved Ghents universitetsbibliotek

Les mer om Ghents universitetsbiblioteks deltakelse i prosjektet [på nederlandsk]

Keios universitetsbibliotek

«Med Google-prosjektet kan vi gjøre samlingene våre synlige for hele verden, slik at bøkene våre vil bidra til forskning og utdannelse på en global skala. Universitetet vårt ble grunnlagt i 1858 av Yukichi Fukuzawa, som var velkjent for sitt engasjement i forbindelse med innføringen av informasjon og medier i det moderne Japan. Dette gjør Keio til en ideell kandidat til å bli Japans første bibliotek som deltar i Google Boksøk.»

– Professor S. Sugiyama, direktør ved Keios universitetsbibliotek

Les mer om Keios universitetsbiblioteks deltakelse i prosjektet [på japansk].

Catalonias nasjonalbibliotek

«Før måtte man oppsøke biblioteket for å få tilgang til bøkene. Nå kan alle som er interessert i det store antallet titler i biblioteket vårt finne og få tilgang til dem på Internett. Kanskje oppdager de dem rett og slett ved en tilfeldighet ved et lite søk i Google Boksøk. Dette er et enormt skritt fremover for at lesere over hele verden skal kunne oppdage og få tilgang til den rike litteraturhistorien på katalansk, kastiljansk og latinamerikansk.»

– Dolors Lamarca, direktør ved Barcelonas nasjonalbibliotek

Les mer om Catalonias nasjonalbiblioteks deltakelse i prosjektet [på katalansk]

New Yorks offentlige bibliotek

«Forskningsbibliotekene ved New Yorks offentlige bibliotek fant slående likheter mellom Googles misjon og sin egen.Vi ser på digitaliseringsprosjektet som et skjellsettende øyeblikk når det gjelder tilgang til informasjon. Vi ville ikke bare lære av prosjektet, men også påvirke det. Vårt svar er for øyeblikket konservativt, med et begrenset antall bøker i utmerket tilstand, på utvalgte språk og som er uten opphavsrett. Vi kommer til å evaluere denne begrensede deltakelsen, og ser frem til et mer utvidet samarbeid i fremtiden.»

– David Ferriero, Andrew W. Mellon, direktør og administrerende direktør ved forskningsbibliotekene ved New Yorks offentlige bibliotek

Les mer om New Yorks offentlige biblioteks deltakelse i prosjektet [på engelsk]

Oxford-universitetet

«Fra det ble grunnlagt i 1602, har Bodleian-bibliotekets misjon vært basert på Sir Thomas Bodleys visjon om et bibliotek som skulle betjene en verdensomspennende 'Republic of Letters'. Bibliotekets samlinger skulle derfor være åpne for alle som trengte tilgang til dem. Den dag i dag har over 60 % av leserne som bruker og jobber på Bodleian-biblioteket ingen direkte tilknytning til Oxford-universitetet. Googles bibliotekprosjekt i Oxford viser vårt vedvarende engasjement når det gjelder å muliggjøre og forenkle tilgang til innholdet vårt for det akademiske fellesskapet og andre. Initiativet vil overføre Sir Thomas Bodleys visjon og Bodleian-bibliotekets etos inn i den digitale tidsalderen, noe som gjør at lesere fra hele verden kan få tilgang til bibliotekets samlinger på Internett.»

– Ronald Milne, direktør ved Oxfords universitetsbibliotek og bibliotekar ved Bodleian-biblioteket

Les mer om Oxfords deltakelse i prosjektet.

Princeton-universitetet

«Generasjoner av Princeton-bibliotekarer har viet tiden sin til å bygge opp imponerende boksamlinger med tusenvis av ulike emner og på mange språk. Ved å gjøre den delen av samlingen som er uten opphavsrett, tilgjengelig på Internett, blir det enklere å forske for studentene og fakultetene ved Princeton. Ved å bli en del av Googles partnerskap kan vi dele samlingen vår med forskere fra hele verden, noe som i aller høyeste grad opprettholder Princetons uoffisielle motto: i nasjonens tjeneste og i tjeneste for alle nasjoner.»

– Karin Trainer, bibliotekar ved Princeton-universitetet

Les mer om Princeton universitetsbiblioteks deltakelse i prosjektet.

Stanford-universitetet

«Stanford har digitalisert tekster i en årrekke for å gjøre dem mer tilgjengelige og søkbare, men når det gjelder bøker, i motsetning til tidsskrifter, har denne prosessen vært svært begrenset i omfang på grunn av både tekniske og økonomiske årsaker. Google-ordningen øker vårt faktiske, digitale resultat enormt. Tidligere var det på butikknivå, mens det nå foregår i ren industriell skala. Gjennom dette programmet og andre lignende programmer har Stanford til hensikt å promotere læring og stimulere innovasjon.»

Michael A. Keller, universitetsbibliotekar

Les mer om Stanfords deltakelse i prosjektet.

California-universitetet

«Våre biblioteker inneholder et vell av informasjon som nå ved hjelp av det seneste innen søketeknologi blir gjort tilgjengelig. Dermed fortsetter California-universitetet arbeidet med å utnytte teknologien og bibliotekssamlingene for å understøtte forskning, læring, pasientomsorg og kulturelt engasjement. I denne nye verdenen vil mennesker knytte forbindelser mellom informasjon og tanker som hittil har vært utilgjengelig, og øke nytenkning på alle livets områder, både akademisk, økonomisk og sivilt. Det vil øke bruken og nytten av verdens beste biblioteker.

Med digitale kopier av bibliotekinnholdet vil vi også kunne beskytte de tusentalls forfattere, utgivere og lesere mot tap som kan oppstå ved for eksempel en naturkatastrofe. Dersom noen tviler på de innvirkningene slike katastrofer kan ha på vårt kulturminne, er det bare å se tilbake på hvilke ødeleggelser orkanen Katrina hadde på våre søsterbiblioteker i katastrofeområdene.

Som en institusjon som har bygd opp disse enorme samlingene som et fellesgode for allmennheten, var det riktig å bli med i Googles bibliotekpartnerskap.»

– Daniel Greenstein, universitetsbibliotekar og Associate Vice Provost for Scholarly Information

Les mer om Universitetet i Californias deltakelse i prosjektet.

Complutense-universitetet i Madrid

«Bøker uten opphavsrett som tidligere kun var tilgjengelig for folk med tilgang til biblioteket til Madrids Complutense-universitet, eller som hadde penger til å reise, vil nå bli tilgjengelig til alle med en internettilkobling, uansett hvor de bor. Vi åpner bokstavelig talt biblioteket vårt for hele verden. Utdanningsmulighetene er fenomenale og vi er henrykt over å kunne arbeide sammen med Google på dette prosjektet.»

– Carlos Berzosa, universitetsrektor

Les mer om Madrids Complutense-universitets deltakelse i prosjektet [på spansk].

Lausannes universitetsbibliotek

«Bøker uten opphavsrett som tidligere kun var tilgjengelig for folk med tilgang til Lausannes universitetsbibliotek, vil nå bli tilgjengelig for alle med en internettilkobling, uansett hvor de bor. Vi åpner bokstavelig talt biblioteket vårt for hele verden. Utdanningsmulighetene er fenomenale og vi er henrykt over å kunne arbeide sammen med Google på dette prosjektet.»

– Hubert A. Villard, direktør ved kantonal- og universitetsbiblioteket i Lausanne.

Les mer om Lausannes universitetsbiblioteks deltakelse i prosjektet [på fransk].

Michigan-universitetet

«Google-prosjektet er grunnlaget for vår misjon som et utmerket offentlig universitet for fremming av kunnskap, både for dem med tilknytning til universitetet og andre. Ved å bli en del av dette partnerskapet, som gjør vårt bibliotekinnhold søkbart gjennom Google, blir universitetet et verktøy i et initiativ som drastisk øker tilgjengeligheten av informasjon for allmennheten. Michigan-universitetet anser dette prosjektet som et middel for å gjøre informasjon tilgjengelig så omfattende og enkelt som mulig. Dessuten satte biblioteket i gang dette banebrytende partnerskapet av en rekke viktige årsaker:

  • Vi mener at utover det å gi grunnleggende tilgang til bibliotekssamlinger, er denne aktiviteten kritisk avgjørende for at universitetet skal kunne bygge videre på og modernisere vitale bibliotektjenester for det nye årtusenet.
  • Dette arbeidet vil skape nye måter for brukere å søke og få tilgang til bibliotekinnhold på, og dette vil åpne opp samlingene våre for våre egne brukere og brukere over hele verden.
  • Selv om vi i flere år nå har gjennomført en større konserveringsbasert konvertering av materialer i bibliotekssamlingen, og har vært en leder innen digitalt konserveringsarbeid blant forskningsbiblioteker, vet vi at konvertering i slik skala kun kan oppnås gjennom slike partnerskaper.Vi har et solid program og har klart å digitalisere cirka 5000 bøker i året. Men med denne farten ville det likevel ta oss mer enn tusen år å digitalisere hele samlingen.»

John P. Wilkin, universitetsbibliotekar

Les mer om Universitetet i Michigans deltakelse i prosjektet.

Texas-universitetet i Austin

«Universitetsbiblioteker i vårt samfunn har fått den kritiske oppgaven å samle inn og gi tilgang til informasjon som dekker all vår menneskelige kunnskap. Bibliotekene er også ansvarlige for å effektivt konservere denne kunnskapen, og sikre tilgangen til den over store tidsperioder. Ved Texas-universitetet i Austin er vi dypt engasjert i hvert av disse målene, og vi tror at å delta i dette partnerskapet vil hjelpe oss å kunne holde disse løftene langt frem i tid.»

Fred Heath, Vice Provost og biblioteksdirektør

Les mer om Texas-universitetet i Austins deltakelse i prosjektet.

Virginia-universitetet

«Biblioteket ved universitetet i Virginia har vært en pionér i forbindelse med digitalisering av offentlige materialer. Vi startet med nytrykking av tekster i 1992, og fakultetet og studentene oppdaget raskt at tekst som ikke lenger var i trykk, kunne nå nytt publikum og spore til nye stipendiater. Vi har ofte snakket om biblioteker uten vegger, og takket være dette partnerskapet er vi nå enda nærmere realiseringen av den visjonen.»

Karin Wittenborg, universitetsbibliotekar ved Virginia-universitetet

Les mer om Universitetet i Virginias deltakelse i prosjektet.

Wisconsin-universitetet i Madison

«Bibliotekssamlingene til Wisconsin-universitetet og Wisconsin Historical Society-biblioteket utgjør sammen en av de største samlingene av dokumenter og historiske tekster i USA. Gjennom dette partnerskapet med Google tar Wisconsin nå en ledende rolle i forbindelse med konservering av offentlige verker for fremtidige generasjoner, og ved å gjøre bibliotekets ressurser tilgjengelig for utdanning og forskning. Denne innsatsen illustrerer virkelig visjonen ved Wisconsin-tanken: forestillingen om at universitetet ikke har noen grenser. Wisconsin-bibliotekene har fulgt denne tradisjonen. Med digitaliseringsinnsatsen til Google kan bibliotekene gi tilgang til opphavsrettsfrie tekster som tidligere kun har vært tilgjengelig i bibliotekene. Mye av dette materialet er sjeldent og enestående, og gir en rik, åpen informasjonskilde som kan brukes til utdanning, forskning og av allmennheten.»

Edward Van Gemert, midlertidig direktør ved Wisconsin-bibliotekene

Les mer om Wisconsin-bibliotekenes deltakelse i prosjektet.

©2011 Google – StartsideOm GoogleRetningslinjer for personvern